۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله ملاحظات طراحي معماري در کاهش آلودگي هاي صوتي محيط هاي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ملاحظات طراحي معماري در کاهش آلودگي هاي صوتي محيط هاي درماني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي بيمارستان
مقاله معماري
مقاله آکوستيک
مقاله کاهش آلودگي صوتي
مقاله مراکز درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردمي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوررحيم آبادي كسري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه معماري مراکز درماني از عملکردگرايي صرف، به ايجاد محيط شفابخش تغيير کرده است. از مهمترين ارکان ايجاد چنين محيطي، حذف آلودگي هاي صوتي است. هدف از اين مطالعه ارائه مجموعه اي ساختار يافته از راهکار هاي کاربردي و مبتني بر شواهد علمي جهت طراحي محيط هاي غيرآلوده صوتي (سازگار با مهندسي صوتي) در بيمارستان هاست، که به براي معماران، طراحان داخلي و ساير تخصص هاي مربوط به ايجاد محيط هاي درماني کاربرد داشته باشد. اين مطالعه به روش توصيفي- تحليلي به انجام رسيده. براي جمع آوري داده ها از جست وجوي نظام مند در پايگاههاي معتبر اينترنتي استفاده شد. پس از غربالگري مدارک جمع آوري شده، ۳۰ مورد گزينش و پس از تحليل، تفسير و تعميم مطالب، يافته هاي مطالعه در شش دسته بندي کلي، ساختاردهي و گزارش شد. در يافته هاي اين مطالعه، پنج دسته راهکار (۱- برنامه ريزي فضايي ۲- انتخاب مصالح مناسب ساختماني ۳- کنترل آلودگي صوتي مربوط به خارج از ساختمان ۴- کنترل آلودگي صوتي مربوط به داخل ساختمان ۵- تامين شاخص هاي محرمانگي گفت و گوها) براي دستيابي به محيط هاي صوتي ايده آل در مراکز درماني، تبيين شده است، همچنين نيازهاي آکوستيکي خاص، براي بخش مراقبت ويژه نوزادان و فوريت هاي پزشکي مورد بررسي قرار گرفته است. کاربست الزامات ارائه شده در اين مطالعه، در مراحل ابتدايي ايده پردازي، برنامه ريزي و طراحي بنا، نتايج مطلوبي در راستاي حذف آلودگي صوتي و ارتقاي کيفيت محيط هاي درماني را درپي خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است