۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله مكان يابي محل هاي باستاني عصر مفرغ دره سيمره با كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پيام باستان شناس از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مكان يابي محل هاي باستاني عصر مفرغ دره سيمره با كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (۱)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصر مفرغ
مقاله دره سيمره
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي/ساج
مقاله محل هاي باستاني استقراري
مقاله محل هاي باستاني غير استقراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از تكنولوژيهايي كه در دهه هاي اخير توانسته كمك هاي قابل توجهي به باستان شناسي بنمايد؛ سيستم اطلاعات جغرافيايي/ ساج است. با كمك اين سيستم از يكسو نقشه هاي جغرافيايي مختلفي در زمينه روابط فضايي محل هاي باستاني با عوارض طبيعي پيرامون آنها تهيه مي كنند و از طرف ديگر اين سيستم ما را قادر مي سازد تا الگوهاي گوناگون توزيع جغرافيايي محل هاي باستاني را تهيه و در نهايت مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. از نتايج حاصله از اين مطالعات مي توان به عنوان راهكارهايي در مطالعات باستان شناسي ساير حوزه هاي جغرافيايي مشابه استفاده نمود. در اين تحقيق بر اساس بررسي هاي باستان شناسي كه در حوزه دره سيمره انجام شده و با كمك ساج، به تبيين نقش جغرافيا در شكل گيري و پراكندگي محل هاي باستاني عصر مفرغ (محدوده زماني ۲۶۰۰-۱۴۰۰/۱۳۰۰ ق.م) اين حوزه مي پردازيم. ابتدا اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز در مورد محل هاي مورد مطالعه، جمع آوري شده و همزمان ابزار كار مورد نياز (مانند GPS، نقشه هاي جغرافيايي مختلف، نرم افزار و …) نيز تهيه شده است. بعد از ورود اطلاعات لازم به كامپيوتر، در مرحله بعد در محيط ساج به تجزيه و تحليل اطلاعات و تهيه خروجي ها به شكل جدول و نقشه و تهيه بانك اطلاعات رايانه اي به صورت منظم پرداخته شده است. كشف روابط بين مكانهاي باستاني (مانند پراكنش بافتي يا تصادفي) از يكسو و روابط بين مكانهاي باستاني و عوارض طبيعي (منابع آب، جنس خاك، گذرگاههاي طبيعي و …) از سوي ديگر و نمايش آن و بيان نقش عوامل طبيعي بر وضعيت توزيع و پراكنش محل هاي باستاني، از جمله نتايجي است كه در نهايت شكل مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است