۱۳۹۵-۰۳-۲۵

مقاله مكانيسم هاي آنتاگونيستي گونه هاي قارچ Trichoderma عليه قارچ Rhizoctonia solani عامل بيماري پوسيدگي مرطوب ريشه نخود ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در گياه پزشكي از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مكانيسم هاي آنتاگونيستي گونه هاي قارچ Trichoderma عليه قارچ Rhizoctonia solani عامل بيماري پوسيدگي مرطوب ريشه نخود ايراني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكانيسم هاي آنتاگونيستي
مقاله جدايه هاي Trichoderma و Rhizoctonia solani

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مكانيسم هاي آنتاگونيستي سه جدايهTrichoderma harzianum (THJ1, THJ2 & THB) ، يك جدايه T. virens و يك جدايه T. viride بر عليه Rhizoctonia solani عامل بيماري پوسيدگي مرطوب ريشه نخود ايراني مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسي ماكروسكوپي تقابل مستقيم جدايه هاي Trichoderma و R. solani مشخص شد كه جدايه THJ2 در هر سه نوبت يادداشت برداري به ترتيب به ميزان ۷۲٫۷۷، ۹۴٫۷۲ و ۹۴٫۰۵ درصد بيشترين تاثير را در بازدارندگي از رشد ميسيليوم R. solani داشته است. همچنين تمام جدايه هاي به كاررفته Trichoderma قادر به پيشروي روي ميسيليوم R. solani بودند. در بررسي ميكروسكوپي ناحيه تقابل جدايه هاي Trichoderma وR. solani ، تماس، نفوذ و پيچش ريسه اي جدايه هاي Trichoderma و قطعه قطعه شدن ريسه هاي قارچ بيمارگر مشاهده شد. در بررسي تاثير ترشحات مايع خارج سلولي جدايه هاي Trichoderma مشخص شد كه ترشحات مايع THJ2 به ميزان پنج و ده ميلي ليتر به ترتيب در سه نوبت يادداشت برداري به ميزان ۶۲٫۳۴، ۷۳٫۸۳، ۷۰٫۹۷ و ۶۸٫۰۴، ۷۲٫۵۹، ۸۰٫۵۲ درصد بيشترين تاثير را در بازدارندگي از رشد ميسيليوم R. solani داشته است. در بررسي تاثير ترشحات فرار جدايه هاي Trichoderma مشخص شد كه جدايه THB در هر سه نوبت يادداشت برداري به ترتيب به ميزان ۶۸٫۰۲، ۷۳٫۳۲ و ۷۳٫۵۴ درصد بيشترين تاثير را در بازدارندگي از رشد ميسيليوم R. solani داشته است. به نظر مي آيد استفاده از تركيبات غير فرار بهترين مكانيسم آنتاگونيستي Trichoderma harzianum بر عليه بيمارگر محسوب مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است