۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مقدمه اي بر تغذيه و توليدمثل لاك پشت بركه اي Emys orbicularis در استخرهاي پرورش ماهيان خاوياري، مركز خاوياري گرگان، (سد وشمگير) استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر تغذيه و توليدمثل لاك پشت بركه اي Emys orbicularis در استخرهاي پرورش ماهيان خاوياري، مركز خاوياري گرگان، (سد وشمگير) استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركز خاوياري سد وشمگير
مقاله استان گلستان
مقاله لاك پشت بركه اي
مقاله استخرهاي پرورش ماهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي مقدم عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هزينه هاي هنگفتي جهت پرورش بچه ماهيان خاوياري صرف مي شود و اين در حالي است که در مورد مهره داران همزيست بچه ماهيان در استخرها مثل مارها، قورباغه ها و لاک پشتان و اثرات آنها در استخرها تقريبا هيچ گونه اطلاعاتي به خصوص در استان گلستان وجود ندارد. به همين منظور در اولين مرحله تعداد ۳۳ نمونه لاک پشت برکه اي از تاريخ ۱۰/۳/۱۳۸۰ لغايت ۳۱/۳/۱۳۸۰ (به مدت ۲۱ روز) از استخرهاي پرورش ماهي مرکز خاوياري سد وشمگير استان گلستان جمع آوري، توزين و اندازه گيري شدند. پس از آن لاک پشتان تشريح شده، معده و روده آنها همراه با محتوياتشان پس از شماره گذاري در فرمالين ۴ درصد تثبيت گرديدند. نتايج حاصل از مجموع مطالعات انجام شده مبين آن است که لاک پشتان مزبور طول خميده اي بين ۵۰ تا ۱۸۰ ميلي متر (ميانگين ۱۲۶٫۰)، وزني بين ۵۰ تا ۸۵۰ گرم (ميانگين ۴۱۳٫۳) داشته، وزن تر محتويات معده ۰٫۰۸ تا ۵۲٫۵ گرم (ميانگين ۵٫۴۳)، طول معده بين ۱۵٫۹ تا ۶۸٫۴ ميلي متر (ميانگين ۳۷٫۸)، و نسبت طول روده به طول خميده لاک بين ۱٫۷۵ تا ۵٫۷ (ميانگين ۳٫۹۵) بود.طعمه هايي که بالاترين درصد تغذيه را نسبت به کل مواد غذايي بلعيده شده داشته در معده به قرار زير بود: تريوپس کانکريفورميس (Triops concriformis) 41.6 درصد لارو دوبالان ۱۲٫۲ درصد، سوسک آبزي ۶٫۹۳ درصد، سن آبزي ۵٫۷۴ درصد، و طعمه هايي که کمترين درصد تغذيه نسبت به کل مواد غذايي بلعيده شده را دارا بودند در معده شامل سوسري، پوره سنجاقک، مگس، عنکبوت، لاروتريکوپترا، حلزون پلانوربيس (Planorbis) و يک قطعه قره برون (Acipenser persicus) بود. همين موارد در مورد روده نيز به تفکيک مشخص گرديدند. درصد وجود هر يک از طعمه ها نيز در معده و روده بصورت جداول ستوني معين گرديد. معمولا هر لاک پشت ماده بالغ بين ۵ تا ۸ تخم داشت که ميانگين وزن آنها ۸ گرم، ميانگين طول آنها ۳۰٫۸ ميلي متر و ميانگين عرض آنها ۱۹٫۲ ميلي متر بود که بعد از ۷۱ تا ۷۴ (ميانگين ۷۲٫۵) روز ۲۵ درصد آنها از تخم درآمدند.

© حقوق سایت محفوظ است