۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقدار پروتئين و ارزش تكنولوژيكي ارقام شاخص گندم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقدار پروتئين و ارزش تكنولوژيكي ارقام شاخص گندم در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقدار و كیفیت پروتئين
مقاله خواص رئولوژيكي
مقاله ارزش تكنولوژيكي
مقاله گندم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي گاوليقي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سحري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رشمه كريم كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهترين روش براي برنامه ريزي و استفاده گندم در صنايع غذايي، ارزيابي خصوصيات تکنولوژيکي آن است. بدين منظور، تعيين مقدار و کيفيت پروتئين، درجه سختي و خصوصيات رئولوژيکي آن، حائز اهميت است. در اين تحقيق پنج رقم عمده گندم کشور يعني الوند (اراک، خراسان و همدان)، چمران (اهواز، خراسان و شيراز)، روشن (اراک، اصفهان و کرج)، زاگرس اهواز و زرين اروميه، بررسي شده، نتايج آماري نشان داد رقم روشن کرج داراي بيشترين مقدار پروئين (۱۱%)، ارقام زاگرس اهواز و روشن اصفهان، بيشترين کيفيت پروتئين (SDS= 33.67- 35.67 mL) و ارقام چمران خراسان و زرين اروميه بيشترين درصد سختي (۵۹٫۳۳%- ۶۱) دارا است. نتايج فارينوگراف و اکستنسوگراف بر روي ارقام مذکور نشان داد ارقام روشن کرج، زاگرس اهواز، اروميه، روشن يزد و چمران خراسان، کيفيت مناسب تري داشتند (درصد جذب آب ۶۵٫۳۳%، زمان گسترش خمير ۵٫۳۳min، پايداري خمير ۱۹٫۳۳ min، درجه سست شدن خمير ۵۷٫۳۳ BU، عدد والوريمتري ۶۴٫۳۳ واحد و همچنين مقاومت کششي ماکزيمم ۴۵۰BU، انرژي خمير  100.3 Cm2و کشش پذيري (۱۷۹mm به طور کلي از ارقام با کيفيت بهتر براي تهيه محصولات تخميري (نان) و از بقيه ارقام به منظور تهيه محصولات ديگر مانند بيسکويت، کيک و کلوچه مي توان استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است