۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله مقايسه کتابشناختي بروندادهاي انتشاراتي حوزه هاي مديريت اطلاعات و مديريت دانش با تاکيد بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسي در هر يک از اين حوزه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات) از صفحه ۳۹۷ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه کتابشناختي بروندادهاي انتشاراتي حوزه هاي مديريت اطلاعات و مديريت دانش با تاکيد بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسي در هر يک از اين حوزه ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت اطلاعات
مقاله مديريت دانش
مقاله علم سنجي
مقاله پايگاه وب آو ساينس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوكبي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صراطي شيرازي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامنه فعاليت حوزه هاي مديريت اطلاعات و مديريت دانش و به ويژه سهم علم اطلاعات در اين حوزه ها به دليل تعدد تعاريف و همپوشاني موجود ميان اين دو حوزه همواره مورد بحث بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي توليدات علمي در حوزه هاي مديريت اطلاعات و مديريت دانش در پايگاه وب او ساينس و تعيين سهم علم اطلاعات و دانش شناسي در هر يک از اين حوزه ها انجام گرفته است. اين پژوهش با استفاده از روش علم سنجي انجام شده و جامعه پژوهش دربرگيرنده ۱۴۵۷ مدرک حوزه مديريت اطلاعات، ۵۹۹۳ مدرک حوزه مديريت دانش و ۱۸۳ مدرک است که در هر دو حوزه مديريت اطلاعات و دانش در پايگاه وب آو ساينس ثبت شده اند. تحليل داده ها نشان داد با اين که از لحاظ تاريخي مديريت دانش از مديريت اطلاعات پيشينه کوتاه تري دارد، تعداد توليدات علمي آن بيش از مديريت اطلاعات است. بر اساس طبقه بندي پايگاه وب آو ساينس در حوزه مديريت اطلاعات، علم اطلاعات و دانش شناسي رتبه اول و در حوزه مديريت دانش، مديريت رتبه اول و علم اطلاعات و دانش شناسي رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. تحليل موضوعي مدارک ايران و نيز وابستگي سازماني نويسندگان پرتوليد ايران در اين حوزه نشان مي دهد که اين نسبت کمابيش با وضعيت جهاني هم خواني دارد.

© حقوق سایت محفوظ است