۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مقايسه کارآيي روش هاي تصميم گيري چند شاخصه AHP و تاپسيس به منظور تعيين نواحي مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بيرجند در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارآيي روش هاي تصميم گيري چند شاخصه AHP و تاپسيس به منظور تعيين نواحي مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بيرجند در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کشاورزي
مقاله روش تصميم گيري چند شاخصه
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله پسته
مقاله دشت مختاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فال سليمان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصول پسته به عنوان يکي از محصولات پربازده و داراي مقاومت زياد در برابر خشکي و شوري، نقش قابل توجهي در وضعيت اجتماعي و اقتصادي کشاورزان مناطق خشک و نيمه خشک دارد. دشت مختاران در خراسان جنوبي از جمله مناطقي است که کشت اين محصول در آن تمرکز فراواني يافته است. تحقيق حاضر تلاش داشته تا ضمن پهنه بندي نواحي مستعد کشت پسته با روش هاي تصميم گيري چند شاخصه اي AHP و تاپسيس در محيط GIS، مناسب ترين متد را از ميان آن دو روش شناسايي و معرفي نمايد. اين پژوهش کاربردي و توصيفي – تحليلي مي باشد که پس از جمع آوري اطلاعات و لايه هاي مختلف و آماده سازي آن ها، از دو روش نامبرده جهت تعيين نواحي مستعد کشت بهره گرفته شده است. نتايج نشان داد بر اساس روش AHP بخش عمده دشت مختاران براي کشت پسته با محدوديت متوسط، کم و بدون محدوديت هستند اما در روش تاپسيس بيشتر مناطق اين دشت با محدوديت متوسط، نسبتا شديد و محدوديت شديد تشخيص داده شده اند. تطبيق موقعيت جغرافيايي پهنه هاي تعيين شده از دو روش مزبور نيز مويد عدم يکساني موقعيت اين پهنه ها به ويژه در نواحي بودن محدوديت براي کشت پسته در دشت مورد مطالعه است. با توجه به اين که روش AHP نسبت به روش تاپسيس نواحي بيشتري را مستعد کشت پسته در دشت مختاران معرفي نموده و هم چنين نواحي مستعد معرفي شده در آن، با وضع موجود کشت پسته در اين منطقه انطباق بيشتري دارد مي توان گفت از کارآيي بيشتري در راستاي مکان يابي نواحي مستعد کشت محصولات کشاورزي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است