۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله مقايسه چهل و سه كولتيوار گياه پروانش از نظر مقدار آلكالوئيد ضد سرطان وينبلاستين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۰ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه چهل و سه كولتيوار گياه پروانش از نظر مقدار آلكالوئيد ضد سرطان وينبلاستين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وينبلاستين
مقاله پروانش
مقاله كاتارانتوس
مقاله خرزهره
مقاله آلكالوئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ورپورت رابرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وينبلاستين يکي از آلکالوئيدهاي دارويي است که از گياه پروانش (Catharanthus roseus L.) استخراج مي گردد. وجود مقادير بسيار کم اين آلکالويد در گياه – که تنها منبع تهيه آن نيز مي باشد – تحقيقات زيادي را با هدف دستيابي به راههاي جديد افزايش توليد اين دارو به دنبال داشته است. مطالعه حاضر به منظور انتخاب بهترين کولتيوار از نظر مقدار توليد وينبلاستين انجام شده است.
روش ها: برگهاي کولتيوارهاي مختلف گياه پروانش به کمک نيتروژن مايع، منجمد و سپس به روش خشک کردن، از حالت جامد (Freeze drying)، خشک گرديد. آلکالوئيدهاي گياه توسط حلال تري فلورو استيک اسيد ۰٫۰۶ درصد استخراج و سرانجام آلکالوئيد وينبلاستين با استفاده از يک روش گراديان و توسط دستگاه HPLC آناليز شد.
نتايج: کولتيوارهاي مختلف مورد بررسي از لحاظ نظر توليد مقدار وينبلاستين در شرايط يکسان متفاوت مي باشند. کولتيوار C.roseus L.(G.DON) با بيشترين مقدار توليد، بيش از ۵٫۱ برابر ميانگين وينبلاستين توليد شده از مجموع کولتيوارها توليد داشته و کولتيوار. C.roseus L. ( (Pacifica Punchدر مقايسه با بقيه کولتيوارها، کمترين مقدار اين آلکالوئيد را توليد کرده است.
بحث: شناسايي کولتيوارهاي مختلف و توصيه کشت کولتيوار برتر گياه، کمک موثري در زمينه افزايش بهره دهي توليد وينبلاستين و کاهش قيمت اين دارو خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است