۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مقايسه يافته هاي باليني و اديومتري با يافته هاي جراحي در اتيت مدياي با افيوژن (OME) در ۷۰ بيمار بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان امام رضا (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه يافته هاي باليني و اديومتري با يافته هاي جراحي در اتيت مدياي با افيوژن (OME) در ۷۰ بيمار بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان امام رضا (ع)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهيان مهاجر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده هاشمي سيداميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين يک مطالعه مقطعي (cross-section) با هدف تعيين دقت تشخيصي باليني و تشخيص اوديومتري براي اوتيت مديا، با افيوژن (OME) مي باشد تعداد ۷۰ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) قبلا تحت درمان مناسب آنتي بيوتيک قرار گرفته بودند ولي پاسخ نداده و يا بعد از درمان عود کرده بودند. اوديومتري براي تمام بيماران انجام شد و اطلاعات مربوط به بيمار پس از معاينه و انجام اوديومتري در يک ليست جمع آوري شد و بعد در حين عمل تکميل گرديد. از بيماران ۴۴ نفر (۶۲٫۸۵%) پسر و ۲۶ نفر (۳۷٫۱۴%) دختر و بيشترين سن مراجعه ۶-۵ سالگي بود. ۱۲۸ گوش با تشخيص اوتيت مديا با ترشح تحت جراحي تمپانوستومي قرار گرفت که ۲۴ گوش (۱۸٫۷۵%) را بدون مايع. از گوشهاي داراي مايع ۵۶ گوش (۵۳٫۸۴%) داراي مايع سروز، ۳۶ گوش (۳۳٫۶۱%) مايع غليظ (Glue) و ۱۲ گوش (۱۱۵٫۵۳%) موکوئيد بود ميزان متوسط افت شنوايي براي گوشهايي که با عمل جراحي داراي افيوژن بودند ۳۳٫۷۸db به دست آمد. شايعترين نوع تيمپانوگرام تيپ B در ۷۸٫۸۴% گوشها که در عمل جراحي داراي ترشح بوده است دقت تشخيص باليني اوتيت مدياي با ترشح ۸۱٫۲۵% بيان مي کند. بين نوع ترشح گوش ميان و افت شنوايي ارتباطي وجود نداشت، حساسيت تيمپانوگرام نوع B براي تشخيص اوتيت مدياي با ترشح ۷۸٫۸۴% و اختصاصي بودن آن ۲۵% بود تيمپانوگرام تيپ B همراه با افت شنوايي بيشتري نسبت به ساير تيمپانومتريها مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است