۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط اين ويژگيها با رضامندي زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط اين ويژگيها با رضامندي زناشويي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ شعرباف راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش ويژگي هاي شخصيتي زنان متأهل شاغل و خانه دار و ارتباط اين ويژگيها را با رضامندي زناشويي در شهرستان مشهد، بررسي مي کند. نمونه اين تحقيق شامل ۳۰۰ نفر (۱۵۵ نفر زنان شاغل و ۱۴۵ نفر زنان خانه دار) بودند که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي از بين حجم جامعه زنان شهرستان مشهد انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه رضامندي زناشويي”ENRICH” و سياهه شخصيتي کاليفرنيا “CPI” بودند. وارسي اعتبار در اين تحقيق نشان داد که ميانگين اعتبار مقياسها شخصيتي زنان، در مورد زنان شاغل و خانه دار به ترتيب داراي ميانگين ۹۱٫۰۶ و ۸۶٫۴۸ مي باشد.
در پايان، نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان رضامندي زناشويي در زنان شاغل متفاوت از زنان خانه دار نيست و بين ويژگيهاي شخصيتي اين دو گروه تفاوت وجود دارد. همچنين بين تعدادي از ويژگيهاي شخصيتي و رضامندي زناشويي زنان شاغل و خانه دار ارتباط مثبت وجود دارد. ضمنا رابطه منفي بين تعداد فرزندان و ميزان رضايت زناشويي در هر گروه ديده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است