۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله مقايسه نتايج سونوگرافي مهبلي و گزارش آسيب شناسي در خون ريزي هاي غيرطبيعي رحمي در مراحل قبل و بعد از يائسگي در ۱۰۰ زن مراجعه كننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) از فروردین ۸۰ لغایت فروردین ۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۳ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۵۶ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج سونوگرافي مهبلي و گزارش آسيب شناسي در خون ريزي هاي غيرطبيعي رحمي در مراحل قبل و بعد از يائسگي در ۱۰۰ زن مراجعه كننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) از فروردین ۸۰ لغایت فروردین ۸۱
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون ريزي غيرطبيعي رحمي
مقاله كورتاژ
مقاله سونوگرافي مهبلي
مقاله آندومتر
مقاله قبل از يائسگي
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه نتايج سونوگرافي مهبلي و گزارش آسيب شناسي در خون ريزي هاي غيرطبيعي رحمي در مراحل قبل و بعد از يائسگي در ۱۰۰ زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) از فروردين ۸۰ لغايت فروردين ۸۱٫
مواد و روش ها: نوع مطالعه توصيفي و تحليلي مقطعي بوده است که در آن ۱۰۰ خانم مبتلا به خون ريزي غيرطبيعي که به درمانگاه زنان مراجعه کرده بودند به صورت تصادفي انتخاب شدند که در تمام سونوگرافي مهبلي انجام شد و سپس تمام بيماران کورتاژ بيوپسي شدند و نتايج آسيب شناسي و سونوگرافي با يکديگر مقايسه شدند.
نتايج: نتايج آسيب شناسي شامل: آندومتر ترشحي ۲۸%، آندومتر پروليفراتيو ۲۰%، آندومتر هيپرپلازيک ۱۷%، بدخيمي %۱۱؛ %۳) سرطان آندومتر و ۸% سرطان دهانه رحم)، آندومتر آتروفيک ۸% و بقيه موارد در %۵ بيماران ديده شد. صحت تشخيص سونوگرافي مهبلي در مقايسه با جواب آسيب شناسي بيشتر در موارد آندومترهيپرپلازيک (۳۹%) و ميوم رحمي (۳۴%) بوده است.
نتيجه گيري: سونوگرافي مهبلي يک روش تشخيصي غيرمهاجم است. و بسياري از ضايعات ژنيکولوژي را مي توان با آن تشخيص داد و به عنوان يک وسيله راهنما جهت انجام اعمال تشخيصي دقيق تر مثل کورتاژ بيوپسي از آن استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است