۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه نتايج تست TRH در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با ساير بيماران روانپزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج تست TRH در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با ساير بيماران روانپزشكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست TRH
مقاله افسردگي
مقاله بدكاري تيروييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زهروي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي اختلالهاي تيروييد در اختلال افسردگي اساسي و مقايسه آن با ديگر اختلالهاي روانپزشكي انجام گرديده است.
روش: آزمودني هاي پژوهش را ۳۰ بيمار سرپايي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي (۱۵ مرد و۱۵ زن) به عنوان گروه آزمايشي و ۳۰ بيمار سرپايي (۱۵ مرد و ۱۵ زن) مبتلا به ساير اختلال هاي روانپزشكي به عنوان گروه مقايسه تشكيل داده بودند. تست هاي عملكرد تيروييد شامل Base TSH, T3RU, T4 و تست تحريك  TRHبراي هر بيمار انجام شد.
يافته ها: ۳۰% از بيماران افسرده و ۷/۳۶% از گروه مقايسه پاسخ كند به تست TRH دادند. ۳/۱۳% از بيماران افسرده و ۷/۱۶% از گروه مقايسه پاسخ افزايش يافته به تست تحريك تيروييد داشتند. هيچ تفاوت مهمي در آزمونهاي تيروييد و نتايج تست  TRHبين گروه افسرده و گروه مقايسه با استفاده از t-test وجود نداشت. اثر تعاملي جنس و سن بر اختلال تيروييد در بيماران افسرده مقايسه و بررسي شد و فرضيات مربوط به چگونگي تغييرات تست TRH در افسردگي مورد بحث قرار گرفتند.

© حقوق سایت محفوظ است