۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مقايسه ميزان هموابستگي در زنان با نقش هاي جنسيتي گوناگون (زنانه، مردانه، دوجنسيتي، نامتمايز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۴۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان هموابستگي در زنان با نقش هاي جنسيتي گوناگون (زنانه، مردانه، دوجنسيتي، نامتمايز)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموابستگي
مقاله نقش جنسيتي
مقاله فمينيست
مقاله دوجنسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از فمينيست ها به مفهوم هموابستگي بعنوان يک اختلال يا بيماري در زنان انتقاد کردند و هموابستگي را حاصل تجويزهاي اجتماعي (نقشهاي جنسيتي زنانه) دانستند، به دنبال اين انتقاد در پژوهش حاضر ميزان هموابستگي در زنان با نقش هاي جنسيتي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. روش تحقيق علمي – مقايسه اي بوده و نمونه مورد مطالعه ۱۷۴ نفر از زنان متاهل شهر تهران با تحصيلات دانشگاهي شامل ۶۹٫۹ درصد شاغل و ۳۰٫۱ درصد خانه دار بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه سنجش هموابستگي هاليوک (دير، ۲۰۰۰) و پرسشنامه صفات شخصيتي PAQ در نظر گرفته شدند (اسپنس و هلمرايش ۱۹۷۴). نتايج نشان داد که زنان با نقش هاي جنسيتي گوناگون از نظر ميزان هموابستگي متفاوتند. همچنين اجراي آزمون تعقيبي شفه نشان داد که بيشترين تفاوت معنادار بين دو گروه با نقش هاي جنسيتي زنانه و دوجنسيتي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است