۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه ميزان سيلان و ضريب انبساط حرارتي خطي چند نوع موم بيس پليت با استاندارد ADA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان سيلان و ضريب انبساط حرارتي خطي چند نوع موم بيس پليت با استاندارد ADA
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مومهاي دنداني
مقاله سيلان
مقاله انبساط حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منزوي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدرضايي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: باجلان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موارد استفاده از مومها در دندانپزشكي بسيار وسيع است؛ موم ها مواد ترموپلاستيك مي باشند كه در اثر گرما و سرما تغيير شكل مي دهند. دو خاصيت مهم موم هاي بيس پليت سيلان و ضريب انبساط حرارتي خطي مي باشد. اخيرا مراكز متعددي در داخل كشور نسبت به توليد انواع موم هاي دندانپزشكي اقدام نموده اند؛ در حالي كه آنها را استاندارد نكرده اند و در نتيجه نارضايتي مصرف كنندگان را به دنبال داشته است. در اين تحقيق دو عامل فوق در سه نوع موم ايراني با موم خارجي كاوكس (Cavex) بر مبناي آزمايش شماره ۲۴ استاندارد ADA مقايسه گرديد. جهت اندازه گيري ميزان سيلان در دماهاي ۲۳، ۳۷ و ۴۵ درجه سانتيگراد از آناليز آماري Wilcoxon استفاده شد. نتايج نشان داد كه در دماي ۲۳ درجه سانتيگراد سيلان دو موم كاوكس و آذردنت مطابق استاندارد ADA بوده ولي دو نوع ديگر چنين نبوده است؛ در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد سيلان هيچ يك از موم ها در حد استاندارد نبود و در دماي ۴۵ درجه سانتيگراد سيلان آنها قابل قبول بود و ضريب انبساط حرارتي براي دو موم كاوكس و آذردنت مطابق استاندارد ADA بود.

© حقوق سایت محفوظ است