۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مقايسه ميزان اثربخشي آمي تريپتيلين و فلووکسامين در درمان سردرد تنشي مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان اثربخشي آمي تريپتيلين و فلووکسامين در درمان سردرد تنشي مزمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد تنشي‏ مزمن‏
مقاله آمي تريپتيلين
مقاله ضدافسردگي سه حلقه اي
مقاله فلووکسامين
مقاله مهارکننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سيرت شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سردرد تنشي مزمن يکي از شايع ترين اشکال سردرد مي باشد که در نيمي از مبتلايان باعث افت عملکرد شغلي و مصرف بيش از حد مسکن ها مي شود. آمي تريپتيلين از داروهاي شايع مورد استفاده در کنترل سردرد تنشي مزمن است که عوارض جانبي آن اغلب باعث کاهش پذيرش درمان توسط بيماران مي شود. با توجه به عوارض کمتر مهارکننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين، اين مطالعه به مقايسه تاثير دو داروي فلووکسامين و آمي تريپتيلين در کنترل سردرد تنشي مزمن پرداخته است.
روش کار: ۱۱۰ بيمار مبتلا به سردرد تنشي مزمن وارد مطالعه شدند و در دو گروه آمي تريپتيلين (AG) و فلووکسامين (FG) تحت درمان قرار گرفتند. ۸۱ بيمار دوره پايش ۳ ماهه را به اتمام رساندند، ۳۸ بيمار در گروه شاهد (AG) و ۴۳ نفر در گروه مورد (FG). بيماران در چک ليست هايي محقق ساخت، داده هاي هفتگي مربوط به ويژگي هاي سردرد (تعداد، شدت و طول مدت حملات سردرد)، تعداد مسکن مصرفي و عوارض جانبي داروها را ثبت کردند. داده هاي مربوط به هفته قبل از آغاز دوره پايش به عنوان سطح پايه در نظر گرفته شد. آزمون هاي t زوجي و t مستقل به ترتيب جهت مقايسه نتايج در هر گروه و بين دو گروه استفاده شد.
يافته ها: ويژگي هاي سردرد در گروه هاي AG و FG، به ترتيب در ماه اول و دوم دوره پايش نسبت به سطح پايه به سطح بهبودي معني داري (P<0.001) رسيدند. در پايان ماه سوم بين دو گروه از نظر ميزان بهبودي ويژگي هاي سردرد اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: مي توان مهارکننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين مانند فلووکسامين را با اثرگذاري مشابه باليني (بعد از يک ماه مصرف)، به جاي آمي تريپتيلين در درمان سردرد تنشي مزمن به کار برد. فلووکسامين داراي عوارض کمتر نسبت به آمي تريپتيلين است و پس از يک ماه مصرف داراي تاثير باليني مشابه آمي تريپتيلين در کنترل ويژگي هاي سردرد تنشي مزمن مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است