۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه مورفومتريك لاك پشت بركه اي Emys orbicularis و لاک ‌پشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه مورفومتريك لاك پشت بركه اي Emys orbicularis و لاک ‌پشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقايسه مورفومتريك
مقاله لاك پشت بركه اي
مقاله لاك پشت خزري
مقاله استانهاي گلستان و مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهرگان
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاك پشتان آبزي شمال ايران مطلق به تيره Emydidae، شامل دو گونه لاك پشت بركه‌اي Emys orbicularis و لاك پشت خزري  Mauremys caspica است. در اين تحقيق مجموعا۲۰۰ نمونه لاك پشت آبزي از ۲۵ ايستگاه مختلف استانهاي گلستان و مازندران در حد فاصل سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ جمع آوري و از نظر ريخت شناسي، مورفومتري، انگل شناسي، تغذيه، توليد مثل و رفتار مورد بررسي بيولوژيك قرار گرفتند.
در لاك پشت بركه‌اي پوست بدن به رنگ زيتوني تيره همراه با خالهاي زرد رنگ، پل بين لاكها از جنس غضروف، در لاك شكمي انتهاي سپرهاي مخرجي گرد و درز مياني سپرهاي شكمي كوتاهتر از درز مياني سپرهاي مخرجي است. به طور متوسط ساليانه ۷ عدد تخم مي‌گذارند. در لاك پشت خزري پوست بدن به رنگ زيتوني تيره همراه نوارهاي موازي زرد رنگ، پل بين لاك‌ها استخواني، انتهاي سپرهاي مخرجي نوك تيز و درز مياني سپرهاي شكمي بلندتر از درز مياني سپرهاي مخرجي مي‌باشد.
به ‌طور متوسط ساليانه ۴ تا ۵ تخم مي‌گذارند. در هر دو گونه رژيم غذايي از نوع گوشت خواري مي‌باشد و نرها نسبت به ماده‌ها مهاجم ترند. زالوي Haementeria costata متعلق به راسته Rhynchobdellida در برخي از لاك پشتان بركه‌اي شناسايي شد. مقايسه دو صفت TL1؛ (طول قاعده دم) و TL2؛ ) طول دم) در نر و ماده لاك پشتان بركه‌اي و خزري نشان دهنده تفاوت موقعيت مخرج در نر و ماده است. در لاك پشت بركه‌اي ۹۱% نمونه‌هاي نر و ماده و در لاك پشت خزري ۵/۷۷% نمونه هاي نر و ماده در صفات اندازه گيري شده كاملا متفاوتند.

© حقوق سایت محفوظ است