۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه مواد چسبنده عاجي چند مرحله‌ اي و تك مرحله‌ اي در استحكام باند كامپوزيت به عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه مواد چسبنده عاجي چند مرحله‌ اي و تك مرحله‌ اي در استحكام باند كامپوزيت به عاج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده چسبنده عاجي
مقاله كامپوزيت رزين
مقاله قدرت باند به عاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي ‌اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قوام نصيري مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد ترميمي كامپوزيتي كه امروزه به عنوان مواد ترميمي همرنگ موارد استفاده فراواني يافته اند، داراي مزايا و معايبي هستند. از جمله اين معايب انقباض ناشي از پليمريزاسيون كامپوزيت رزين است كه قدرت باند كامپوزيت و عاج را تحت تاثير قرار مي دهد كه سعي شده است اين نقيصه با استفاده از انواع سيستم هاي باندينگ برطرف گردد. هدف از اين بررسي آزمايشگاهي، ارزيابي استحكام باند دو سيستم چسبنده عاجي چند مرحله اي Scotch Bond Multi Purpose (SBMP) و تك مرحله اي Excite توسط دو نوع كامپوزيت ايده آل ماكو و تتريك بود. تعداد ۶۰ دندان مولر انساني سالم و بدون پوسيدگي انتخاب شدند. ابتدا دندانها دبريدمان و با رزين آكريليك در مولد مانت گرديدند؛ سپس توسط فرز الماسي ميناي سطح باكال حذف گرديد و ۱ ميليمتر از سطح عاج نيز برداشته شد تا يك سطح صاف براي آزمايش فراهم گردد؛ سپس دندانها به دو گروه ۳۰ عددي بر اساس دو نوع چسبنده عاجي تقسيم شدند و طبق دستور كارخانه سازنده از آنها در سطح عاج اكسپوز، استفاده گرديد؛ سپس هر گروه به دو زير گروه ۱۵ عددي بر اساس نوع كامپوزيت تقسيم گرديد و استوانه هايي از كامپوزيت مورد نظر به سطح عاج چسبانده و به مدت ۸۰ ثانيه Cure شد. از نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در محيط ۳۷ درجه سانتيگراد و رطوبت ۱۰۰% نگهداري شد و سپس توسط كراس هد تيغه اي باسرعت ۲mm/min استحكام باند ‌اندازه گيري گرديد. نتايج آناليز واريانس و تست دانكن با احتمال ۹۵% نشان داد كه از نظر آماري دو عامل نوع ادهزيو و كامپوزيت در استحكام باند تاثير متقابل دارند. قدرت باند دو نوع كامپوزيت با ادهزيوهاي يكسان اختلاف معني داري نداشت و در مقايسه دو نوع ادهزيو با هريك از كامپوزيت ها مشخص شد كه استحكام باند كامپوزيت تتريك با (۲۸٫۳۹) Excite بيشتر ازSBMP مي باشد (۹۸/۱۷ مگاپاسكال)؛ همچنين بين چهار گروه آزمايشي اختلاف در قدرت باند فقط بين گروههاي ترميم شده توسط تتريك به همراه Excite با تتريك به همراه SBMP بود. اين مطالعه نشان داد كه قدرت باند كامپوزيت به عاج، تحت تاثير وجود ماده چسبنده عاجي، نوع كامپوزيت و ساختمان عاج مي باشد و چنانچه از كامپوزيت و ماده باندينگ عاجي هم خانواده استفاده شود، قدرت باند بالاتري به دست خواهد آمد.

© حقوق سایت محفوظ است