۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه كيفيت زندگي ورزشكاران رشته هاي انفرادي و دسته جمعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه كيفيت زندگي ورزشكاران رشته هاي انفرادي و دسته جمعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله ورزشكار رشته انفرادي
مقاله ورزشكار رشته دسته جمعي
مقاله پرسشنامه كيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوي سيدمحمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه کيفيت زندگي ورزشکاران رشته هاي انفرادي و دسته جمعي و مقايسه آنان در پانزده مولفه بهزيستي مادي، بهزيستي بدني، رشد فردي، روابط زناشويي، رابطه با فرزند، رابطه با اقوام، روابط اجتماعي، رفتار نوع دوستانه، رفتار سياسي، ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي، رفتار خلاق/زيبايي شناسانه، فعاليت ورزشي و رفتار در تعطيلات، که جملگي در يک هويت يکپارچه، ابزار معتبري براي سنجش کيفيت زندگي به شمار مي روند، پرسشنامه روا و پاياي کيفيت زندگي (بين ۸۹۵ زن و مرد ورزشکار از بيست رشته ورزشي با ميانگين سني ۱۵ تا ۴۰ سال) در شانزده استان ايران توزيع شد. نتايج نشان داد که کيفيت زندگي زنان ورزشکار رشته هاي انفرادي در مقايسه با کيفيت زندگي زنان ورزشکار رشته هاي دسته جمعي برتري داشت و اين برتري به عناصر بهزيستي مادي، رابطه با فرزند، و رفتار در تعطيلات مرتبط بود. در مقابل، کيفيت زندگي مردان ورزشکار رشته هاي دسته جمعي از کيفيت زندگي مردان ورزشکار رشته هاي انفرادي برتر بود و اين برتري به عناصر بهزيستي مادي، رابطه با اقوام، رابطه شغلي، رضايت شغلي و رابطه با همسر مربوط بود. تفاوت هاي مذکور و تعامل جنسيت، نوع ورزش، مورد بحث قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است