۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه كلينيكي ميزان تارنيش دو نوع آمالگام ايراني با مس تراشه‌ اي و كروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه كلينيكي ميزان تارنيش دو نوع آمالگام ايراني با مس تراشه‌ اي و كروي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمالگام
مقاله تارنيش
مقاله كروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: هنري اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف‌ كار امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تارنيش يكي از معايب آمالگام هاي دندانپزشكي است كه آن را نسبت به كروژن مستعد مي كند و در نتيجه موجب تخريب ترميم مي شود. دو نوع آمالگام با مس بالا در ايران توليد مي شود (سينالوي با ذرات تراشه اي و سينالوكس با ذرات كروي).
هدف از اين مطالعه بررسي ميزان و مقايسه تارنيش اين دو نوع آمالگام مي باشد. تعداد ۳۲ بيمار مراجعه كننده به بخش ترميمي كه حداقل داراي دو دندان پوسيده يا داراي پركردگي معيوب بودند، انتخاب گرديدند. اطلاعات مربوط به بيماران در پرونده تنظيمي ثبت گرديد كه در قسمتي از آن محلي مربوط به نتايج بررسي نهايي بيماران مي باشد. پس از انجام مراحل بي حسي و تهيه حفره و برقراري ايزولاسيون مناسب توسط رابردم يك دندان بيمار با آمالگام سينالوكس و دندان ديگر با آمالگام سينالوي ترميم گرديد. ترميم ها پس از ۲۴ ساعت از نظر اكلوژن بررسي شدند و سپس پرداخت گرديدند. پس از گذشت ۹ ماه بيماران جهت بررسي نهايي فراخوانده شدند و ميزان تارنيش توسط ايندكس تهيه شد و به وسيله نرم افزار Photoshop بررسي گرديد. نتايج نشان داد ميزان تارنيش آمالگام سينالوكس كمتر از سينالوي مي باشد؛ درخشندگي سطح آمالگام سينالوكس نسبت به سينالوي دوام بيشتري دارد؛ ميانگين تارنيش آمالگام سينالوي ۲٫۰۹±۰٫۵۹ و مقدار مربوط به سينالوكس ۱٫۷۲±۰٫۶۸ به دست آمد. بين ميزان تارنيش دو نوع آمالگام و سطح بهداشت، مصرف سيگار، تعداد سطوح ترميم، موقعيت مكاني ترميم و شخص عمل كننده تفاوت معني داري مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است