۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه قدرت دكلسيفيكاسيون دو نوع ماده Chelating در مراحل تهيه كانال (In-vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت دكلسيفيكاسيون دو نوع ماده Chelating در مراحل تهيه كانال (In-vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rc-Prep
مقاله قدرت دكلسيفيكاسيون
مقاله SEM
مقاله دمينراليزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي ‌زاده منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمايل و انديشه استفاده از تركيبات شيميايي جهت رفع موانع انسدادي عاج ديواره كانال از ديرباز وجود داشته و در حال حاضر نيز تحقيقات و تلاشها در اين زمينه بي‌نتيجه نبوده است؛ در اين رابطه RC-Prep بهتر از بقيه مواد، دندانپزشكان را ياري نموده است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان قدرت دكلسيفيكاسيون دو نوع ماده Chelating در مرحله أماده‌سازي كانال مي‌باشد. در اين مطالعه از ۴۰ دندان كانين كشيده‌شده، استفاده شد كه نمونه‌ها به سه گروه A، B و C تقسيم شدند. در گروه A از RC-Prep (Primer. USA)  و در گروه B از RC-Prep (RC-CTF) توليد داخل و در گروه C به عنوان شاهد بدون هيچ‌گونه RC-Prep در مرحله فايل و فلر استفاده شد. پس از طي مراحل تهيه كانال به روش استاندارد و شستشوي لازم توسط هيپوكلريت سديم ۵% دندانها توسط دستگاه برش به دو قسمت مزيالي و ديستالي تقسيم شدند و پس از پرداخت سطوح برش‌خورده ميزان كلسيم توسط Electron Beam Probe اندازه‌گيري شد. ميانگين مقدار كلسيم در گروههاي مختلف توسط آناليز واريانس يك‌طرفه مورد ارزيابي قرار گرفت. مقدار كلسيم در گروه۱۱۲۹±۲۸۷۱۳ A ، در گروه ۶۸۰±۳۹۴۴۱ B و در گروه ۲۰۲۴±۵۴۴۵۸ C بود. بين گروه A با ساير گروهها و گروههاي B و C اختلاف معني‌دار وجود داشت. نتايج نشان داد كه قدرت دكلسيفيكاسيون RC-Prep (Primer, USA) بيش از RC-Prep (RC-CTF) مي‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است