۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه قدرت اتصال گلاس يونومر با ميناي دندانهاي شيري هيپوپلاستيك و ميناي دندانهاي شيري طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۶۵ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت اتصال گلاس يونومر با ميناي دندانهاي شيري هيپوپلاستيك و ميناي دندانهاي شيري طبيعي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميناي هيپوپلاستيك
مقاله استحكام برشي
مقاله سمان گلاس يونومر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: خامه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. سمانهاي گلاس يونومر چندين سال است که به عنوان liner، Base و ماده ترميمي در کودکان مورد استفاده قرار در کودکان مورد استفاده قرار مي گيرد. کاربرد سريع و آسان باليني، آزاد سازي فلورايد، تطابق بيولوژيک و اتصال (Adhesion) به مينا و عاج، استفاده از اين ماده را در کودکان، به هيپوپلاستيک ميناي دندانهاي شيري که برداشت بيشتر نسج و ايجاد گير مکانيکال نامطلوب است، ترميم با گلاس يونومر سبب حفظ نسج دنداني و عدم ايجاد پوسيدگي خواهد شد. در اين مطالعه استحکام برشي باند گلاس يونومر در دو گروه ميناي طبيعي و ميناي هيپوپلاستيک مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: دو گروه هر يک شامل ۱۲ دندان شيري قدامي طبيعي و دندان شيري قدامي هيپوپلاستيک (با توجه به ايندکس هاي هيپوپلازي) انتخاب شد و پس از آماده سازي سطح لبيال دندانها، سمان گلاس يونومر
Chem fill با توجه به دستور کارخانه سازنده روي سطوح آماده شده دنداني باند شده و در آب مقطر ۳۷ درجه سانتي گراد به مدت ۴ هفته قبل از آزمايش نهايي قرار داده شدند. سپس نمونه ها تحت نيروي برشي قرار گرفتند.
نتايج و بحث. ميانگين استحکام برشي باند گلاس يونومر در دو گروه ميناي طبيعي و ميناي هيپوپلاستيک به ترتيب ۱۶٫۳۵ و ۱۱٫۶۳ کيلوگرم نيرو به دست آمد. تجزيه و تحليل آماري نتايج نشان داد که از نظر آماري اختلاف معني داري بين قدرت باند در دو گروه مورد مطالعه وجود دارد. با اين وجود به دليل خصوصيات کاربردي و مکانيسم اتصال منحصر به فرد گلاس يونومر و آزادسازي فلورايد، تا زماني که ماده اي با خواص مطلوب گلاس يونومر و با قدرت باند مناسب به ميناي هيپوپلاستيک در دسترس نباشد، استفاده از سمان گلاس يونومر در ضايعات هيپوپلاستيک مينايي در اطفال توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است