۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله مقايسه قابليت هضم پيت نيشكر عمل آوري شده با بخار تحت فشار توسط باكتري ها يا ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاو هلشتاين و گاوميش خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در نشخوار كنندگان از صفحه ۵۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه قابليت هضم پيت نيشكر عمل آوري شده با بخار تحت فشار توسط باكتري ها يا ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاو هلشتاين و گاوميش خوزستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده آلي قابل هضم
مقاله تكنيك توليد گاز
مقاله جمعيت باكتريايي
مقاله هضم دو مرحله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي طاقانكي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چاجي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ساري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به بررسي مقايسه هضم پذيري پيت نيشكر عمل آوري شده با بخار تحت فشار توسط كل ميكروارگانيسم ها يا باكتري هاي شكمبه گاو هلشتاين و گاوميش خوزستان در شرايط تغذيه اي مشابه پرداخته شده است. قابليت هضم ماده خشك (DM)، الياف نامحلول در شوينده خنثي (NDF) و الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) پيت نيشكر عمل آوري شده توسط كل ميكروارگانيسم ها و باكتري هاي شكمبه گاو و گاوميش به روش هضم دو مرحله اي و استفاده از تكنيك توليد گاز اندازه گيري شد. قابليت هضم ماده خشك توسط كل ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاوميش (۶۳٫۷۱ درصد) بيشتر از گاو (۶۰٫۰۴ درصد) شد، همچنين قابليت هضم ماده خشك و ADF توسط باكتري هاي شكمبه گاوميش (۳۸٫۱۸ و ۲۲٫۱۹ درصد) بيشتر از گاو (۳۴٫۷۴ و ۱۳٫۷۲ درصد) شد (P<0.05). صرف نظر از نوع ميکروارگانيسم قابليت هضم ماده خشک و ADF توسط ميکروارگانيسم هاي شکمبه گاوميش (۵۰٫۹۴، ۳۳٫۲۳ درصد) بيشتر از گاو (۴۷٫۳۹، ۲۸٫۳۵ درصد) شد (P<0.05). پتانسيل توليد گاز (B) پيت نيشکر عمل آوري شده توسط کل ميکروارگانيسم ها و باکتري هاي شکمبه گاوميش (۹۱٫۰۲ و ۶۱٫۲۵ ميلي ليتر) بيشتر از گاو (۶۸٫۸۳ و ۲۴٫۲۷ ميلي ليتر) بود (P<0.05). نرخ گاز توليد شده (C) پيت نيشكر عمل آوري شده توسط كل ميكروارگانيسم ها و باكتري هاي شكمبه گاو به طور معني داري بيشتر از گاوميش بود (P<0.05). پارتيشنينگ فاكتور، توليد توده ميكروبي و راندمان توليد توده ميكروبي براي باكتري ها و كل ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاو به طور معني داري بيشتر از شكمبه گاوميش به دست آمد (P<0.05). جمعيت كل باكتري هاي شكمبه گاوميش خوزستان بيشتر از گاو هلشتاين بود (P<0.05). بنابراين نتايج برتري گاوميش نسبت به گاو هلشتاين را در استفاده از پيت نيشكر عمل آوري شده با بخار آب تحت فشار را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است