۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه فعاليت ‏هاي شناختي بيماران اختلال پس از استرس ضربه‏ اي و بيماران روان نژند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت ‏هاي شناختي بيماران اختلال پس از استرس ضربه‏ اي و بيماران روان نژند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال پس از استرس ضربه اي
مقاله عصب روانشناختي
مقاله كنش هاي شناختي
مقاله هوش كلامي
مقاله مهك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقشواريان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين پژوهش برخي از فعاليت‏هاي شناختي دو گروه بيماران مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه‏اي و بيماران دچار اختلالهاي اضطرابي و افسردگي با يكديگر مقايسه شده اند.
روش: ۲۰ نفر بيمار دچار اختلال پس از استرس ضربه‏اي با ۲۰ نفر بيمار دچار اختلالهاي گروه اضطرابي و افسردگي پس از انجام مصاحبه نيم ساختار يافته و انجام آزمونهاي شناختي يادگيري تداعي‏هاي زوجي كلامي و بينايي، فراخناي اعداد، سيالي كلمات، يادگيري سري اعداد و مقياس هوش كلامي (مهك) مورد بررسي قرار گرفتند. تحليل واريانس چند متغيره براي تحليل نتايج به كار برده شد.
يافته‏ها: اين بررسي نشان داد كه دو گروه از نظر عملكرد شناختي تفاوت معني‏دار با يكديگر دارند. تحليل تك عاملي اين آزمون آماري نشان داد كه بيماران اختلال پس از استرس ضربه‏اي نسبت به گروه بيماران اضطرابي و افسردگي در آزمونهاي سيالي كلمات، يادگيري تداعي‏هاي زوجي بينايي، يادگيري تداعي زوج كلامي و تأخيري به شكل معني‏داري ضعيف‏تر عمل كرده‏اند.
نتيجه: بيماران مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه‏اي در حافظه‏هاي كلامي، بينايي و بيان، ناتواني‏هايي دارند كه مي‏تواند ناشي از تغييرات ظريف مغزي به ويژه در ناحيه هيپوكمپوس نيمكره چپ در اثر حادثه باشد و مي‎تواند در زندگي اجتماعي و فردي اين افراد تأثير جدي داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است