۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه عوارض زودرس و مدت زمان دو روش ختنه با جراحي کلاسيك و حلقه پلاستيبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوارض زودرس و مدت زمان دو روش ختنه با جراحي کلاسيك و حلقه پلاستيبل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ختنه با روش جراحي
مقاله ختنه با حلقه پلاستيبل
مقاله عوارض جانبي
مقاله نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فنايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ناييني سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ختنه به روش‌ جراحي (كلاسيك) و با استفاده از حلقه پلاستيبل، دو روش رايج ختنه در كشور ما هستند. اين كار آزمايي باليني تصادفي به منظور مقايسه اين دو روش، از نظر عوارض جانبي، زيبايي محل عمل و مدت زمان عمل انجام شده است.
مواد وروش‌ها : ۲۱۸۵ کودک زير يكسال، در طول سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در دو بيمارستان بقيه الله و ميلاد ختنه شدند. اين کودکان به طور تصادفي توسط يكي از دو روش ختنه، يعني روش جراحي (۱۱ نفر) و روش حلقه پلاستيبل (۱۰۸۵ نفر)، ختنه گرديدند. در تمام کودکان بي‌حسي موضعي با استفاده از ليدوكائين ۲ درصد به صورت بلوك پشتي موضعي صورت گرفت. دو گروه از نظر مدت زمان عمل و هم‌چنين عوارض و زيبايي محل عمل بلافاصله و چهار تا ده روز بعد از عمل ارزيابي شده و مورد مقايسه قرار گرفتند. والدين از نظر عارضه تنگي مئآ با توجه به ديررس بودن آن توجيه شدند. يافته‌ها: بروز عوارض بعد از عمل جراحي ختنه با روش حلقه پلاستيبل کمتر از روش جراحي باز بود. بروز خونريزي بعد از عمل جراحي به روش جراحي در يازده بيمار (۱ درصد) و در روش حلقه در سه بيمار (۳/۰ درصد) روي داد که اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار بود (P=0.03) در گروه ختنه با روش حلقه پلاستيبل عفونت موضعي که منجر به عمل جراحي و دبريدمان شود مشاهده نشده است, در گروه جراحي سه بيمار (۳/۰ درصد) به دليل عفونت محل عمل تحت پاکسازي ودبريدمان و عمل مجدد قرار گرفتند. نارضايتي از زيبايي ‌محل عمل در ۳ بيمار (۰٫۳ درصد) و ۹ بيمار (۸/۰درصد) به ترتيب در روش ختنه با حلقه و جراحي ديده شد (P=0.076). متوسط زمان عمل بدون احتساب زمان انجام بي‌حسي موضعي در ختنه با روش حلقه كوتاه‌تر بود (۸۱/۰ ±۰۸/۴ دقيقه در مقابل ۸۷/۱ ± ۱۳/۱۸ دقيقه در روش جراحي).
نتيجه‌گيري: پيشنهاد مي‌گردد روش ختنه با حلقه پلاستيبل با توجه به عوارض کمتر آن و زمان کمتر عمل جراحي به طور وسيع در سطح کشور به کادر پزشکي آموزش داده شود. هم‌چنين روش ختنه با حلقه پلاستيبل در كودکان زير يك‌سال پيشنهاد مي‌شود.

© حقوق سایت محفوظ است