۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه عملكرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به ديگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به ديگران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، عملکرد خانواده دانش آموزان مستقل و وابسته با يکديگر مقايسه شده است. نمونه تحقيق ۱۸۰ نفر از دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه (به روش نمونه گيري خوشه اي) و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه وابستگي فردي (IDI) بود. فرضيه اصلي پژوهش: “عملکرد خانواده دانش آموزان مستقل و وابسته در هر يک از ابعاد عملکرد خانواده و همچنين در کل مقياس با يکديگر متفاوت است”.نتايج پژوهش در مورد فرضيه اصلي نشان داد که دانش آموزان وابسته در ابعاد ارتباط، مشارکت عاطفي، کارايي عمومي و همچنين کل مقياس FAD عملکرد خانوادگي ضعيفتري گزارش کردند. نتيجه سه فرضيه ديگر از اين قرار است: ۱- دانش آموزان با “اتکاء عاطفي” بيشتر در ابعاد نقشها، واکنش عاطفي، مشارکت عاطفي، مهار رفتار، کارايي عمومي و کل مقياس، ناکارايي خانوادگي بيشتري گزارش کردند؛ ۲- دانش آموزان با “اعتماد به نفس” کمتر در ابعاد واکنش عاطفي، مشارکت عاطفي، کارايي عمومي و کل مقياس، عملکرد خانوادگي ضعيفتري گزارش کردند؛ و بالاخره، ۳- دانش آموزان با “ابزارخودمختاري” کمتر به جز بعد مهار رفتار در ابعاد ديگر ابزار سنجش خانواده تفاوتي نشان ندادند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است