۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه عملكرد ارقام برنج در كشت مستقيم و نشائي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد ارقام برنج در كشت مستقيم و نشائي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله عملكرد
مقاله كشت مستقيم
مقاله كشت نشائي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخشيان سيدجليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور مقايسه عملکرد و ساير ويژگي هاي ارقام برنج در شرايط کشت مستقيم و نشا کاري در دشت جونقان واقع در استان چهار محال و بختياري در سال ۱۳۷۵ اجرا گرديد. ارقام مورد بررسي شامل لاين هاي ۴، ۳۰ و ۶۵ منتخب از توده هاي محلي برنج استان، رقم RCTN90 241 و رقم گرده محلي جونقان بودند. آزمايش به صورت فاکتوريل با پنج رقم و دو روش کشت مستقيم و نشا کاري در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. زمان کاشت نشا همزمان با کشت مستقيم ارقام ذکر شده بود. برداشت نيز هم زمان با برداشت برنج در منطقه صورت گرفت و صفات مورد نظر نيز بررسي شدند. نتايج حاصل بيانگر آن بود که هيچ کدام از ارقام مورد بررسي در شرايط کشت مستقيم نسبت به گرده محلي جونقان عملکرد بيشتري توليد نکردند و حتي دوره رشد اين ارقام با توجه بر محدوديت فصل رشد از نظر درجه حرارت به اتمام نرسيد. مقايسه عملکرد در شرايط کشت نشا و مستقيم نشان داد که عملکرد بيشتري از کشت نشا ارقام مورد بررسي نسبت به کشت مستقيم حاصل گرديد و لاين ۶۵ با ۵۶۰۰ کيلوگرم در هکتار در شرايط نشا کاري بيشترين عملکرد را توليد نمود. ساير اجزا و صفات ارقام در کشت مستقيم نيز نسبت به کشت نشا کاهش معني داري را داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است