۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه ريزنشت ترميم ‌هاي كلاس V كامپوزيت و گلاس آينومر پس از كاربرد دستگاه جرم گيري اولتراسونيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ريزنشت ترميم ‌هاي كلاس V كامپوزيت و گلاس آينومر پس از كاربرد دستگاه جرم گيري اولتراسونيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كامپوزيت
مقاله گلاس آينومر
مقاله ميكروليكيج
مقاله دستگاه جرم گيري اولتراسونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از دستگاه اولتراسونيك جهت برداشتن جرم دندانهاي با پركردگيهاي كامپوزيت و يا گلاس آينومر در حفره هاي كلاس V ممكن است اثر مخربي ايجاد كند. هدف از اين بررسي تاثير دستگاه جرمگيري اولتراسونيك بر مارجين ترميم هاي كامپوزيتي و سمان هاي گلاس آينومر است. اين مطالعه به صورت In-vitro بر روي ۳۲ دندان پرمولر بالا و پايين و ترميم ها بر روي سطوح باكال و لينگوال به صورت حفره كلاس V انجام گرفت. مارجين اكلوزالي بر روي مينا و مارجين سرويكالي روي سمان قرار داشت. ۳۲ ترميم با كامپوزيت و ۳۲ ترميم با گلاس آينومر (در مجموع ۶۴ پركردگي) انجام شد. در ترميم هاي كامپوزيت از باندينگ Scotch Bond Multipurpose Plus (SBMP) (3M Co.) و كامپوزيت Z100 (3M Co.) و در ترميم هاي گلاس آينومر از Vitremer (3M Co.) استفاده شد. نيمي از هر دو گروه ترموسايكلينگ شدند؛ سپس نيمي از هر گروه ترموسايكلينگ شده و گروه ترموسايكلينگ نشده، به طور تصادفي جهت جرمگيري با دستگاه اولتراسونيك انتخاب شدند و پس از جرمگيري، سطح تمام دندانها تا حدود ۱ ميلي متري ترميم، توسط دو لايه لاك ناخن پوشانده و نمونه ها در محلولهاي فوشين ۵/۰% قليايي به مدت ۲۴ ساعت نگهداري شد؛ پس از شستشو توسط ديسك الماسي از طول نصف گرديد. جهت بررسي نمونه ها از نظر عمق نفوذ رنگ و ميكروليكيج، از ميكروسكوپ Stereobinoclar استفاده شد. جهت تحليل نتايج از آزمونهاي ناپارامتري من‌- ويتني و كروسكال- واليس (۰۵/۰=p) استفاده شد. نتايج نشان داد كه ميكروليكيج در لبه هاي مينايي كامپوزيت همواره و تحت هر شرايط (ترموسايكلينگ و جرمگيري اولتراسونيك) بهتر از گلاس آينومر است. در مارجين سرويكالي گرچه در ابتدا ليكيج كامپوزيت به طور معني داري كمتر از گلاس آينومر بود، اما با ترموسايكلينگ و جرمگيري اولتراسونيك و مجموعه آن دو ريزنشت كامپوزيت افزايش يافت و با گلاس آينومر نيز اختلاف معني دار داشت.

© حقوق سایت محفوظ است