۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مقايسه روشهاي DRASTIC, Logistic Regression اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي DRASTIC, Logistic Regression اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله آسيب پذيري
مقاله رگرسيون لجستيک
مقاله DRASTIC
مقاله AHP-DRASTIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي شاهملكي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني سيدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مساح بواني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسيب پذيري طبيعي آبخوان را مي توان امکان رسيدن آلاينده به آب زيرزميني و انتشار در آن پس از آلوده شدن سطح زمين تعريف کرد. اين ويژگي، خصوصيتي نسبي، بدون بعد و غير قابل اندازه گيري بوده و نه ففط به ويژگي هاي آبخوان بلکه به خصوصيات زمين شناسي و هيدرولوژي منطقه نيز بستگي دارد. در زمينه بررسي آسيب پذيري آب زيرزميني روشهاي مختلفي ابداع شده اند که در اين ميان، روش شاخص و بويژه DRASTIC به دليل سهولت اجرا جزء پراستفاده ترين روشها هستند. در روش DRASTIC هر مشخصه اي را که به طور بالقوه بر احتمال آلودگي تاثيرگذار باشد در يک مقياس طبقه بندي کرده و پس از اعمال ضرايب مشخصه ها، نمره اي جهت ارزيابي آسيب پذيري ارائه مي کند. نکته قابل توجه در اين روش سليقه اي بودن رتبه بندي و وزن دهي مشخصه هاست و مي تواند سبب کاهش کيفيت نتايج شود. براي بهبود و اصلاح مدل DRASTIC پيشنهادهاي زيادي را محققان ارائه داده اند. اکثر اين محققان حذف مشخصه هاي کم اهميت و يا اضافه کردن مشخصه هاي موثر، اصلاح ضرايب مدل و رتبه بندي مشخصه ها را پيشنهاد کرده اند.اين تحقيق به منظور برطرف کردن ايرادهاي ذکر شده و انتخاب مدل مناسب براي ارزيابي آسيب پذيري آبخوان به بررسي و مقايسه سه روش ترکيبي رگرسيون لجستيک، DRASTIC اصلاح شده و AHP-DRASTIC پرداخته و پس از جمع آوري مشخصه هاي ورودي، آسيب پذيري بر اساس مدل هاي مذکور محاسبه شد. در پايان به منظور انتخاب مدل مناسب از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن بين غلظت نيترات و کلاس هاي آسيب پذيري استفاده شد. نتايج مبين دقت بالاي روش AHP-DRASTIC نسبت به روشهاي ترکيبي مطالعه شده در اين تحقيق بود.

© حقوق سایت محفوظ است