۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله مقايسه دقت موتورهاي جستجوي عمومي و پايگاه هاي تخصصي در بازيابي تصاوير راديولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مديريت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه دقت موتورهاي جستجوي عمومي و پايگاه هاي تخصصي در بازيابي تصاوير راديولوژي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيابي اطلاعات
مقاله بازيابي تصوير
مقاله بازيابي تصاوير پزشکي
مقاله راديولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي قاديكلايي ام البنين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احساني روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقش رشته راديولوژي در حوزه علوم پزشکي در تشخيص و درمان ناهنجاري ها و آسيب هاي پيکري، بيماري هاي نادر، سرطان ها و ساير بيماري ها اين رشته از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه موتورهاي جستجوي عمومي و پايگاه هاي تخصصي راديولوژي در بازيابي تصاوير راديولوژي و رتبه بندي آن ها از نظر ميزان دقت بوده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردي و از نوع پيمايشي- تحليلي بود که در سال ۱۳۹۳ به انجام رسيد. جامعه پژوهش را تصاوير راديولوژي موجود در موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي تشکيل داده اند. روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس و موتورهاي جستجوي عمومي Google،Yahoo و Bing و موتورهاي تخصصي راديولوژي Goldminer، LearningRadiology، Searching Radiology و Yottalook و نرم افزار محقق ساخته ابزار گردآوري داده ها بوده اند. براي انجام اين پژوهش ۵ گروه از بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها، بيماري هاي حول تولد و دستگاه تنفس انتخاب و بر اين اساس، ۸ کليدواژه با استاندارد سر عنوان موضوعي مش و ام تري انتخاب شدند. پس از آن کليدواژه هاي مورد نظر در پايگاه ها و موتورهاي جستجوي عمومي و تخصصي منتخب وارد و ۱۰ تصوير اول بازيابي شده از هر پايگاه بوسيله ابزار محقق ساخته به ۳۰ پزشک متخصص نشان داده شد. ارتباط يا عدم ارتباط تصاوير به کليدواژه ها با استفاده از نرم افزار SPSS، و آزمون فرض ها با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو و کرامر وي انجام و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: موتور جستجوي Google با دقت ميانگين ۹۵%، داراي بيشترين ميزان دقت ميانگين و موتور جستجوي تخصصي Searching Radiology در موتورهاي جستجوي تخصص با کسب دقت ميانگين %۸۷٫۸ داراي بيشترين ميزان دقت ميانگين در ميان موتورهاي کاوش تخصصي بود. بين ميزان دقت موتورهاي کاوش عمومي و موتورهاي کاوش تخصصي راديولوژي تفاوت معني دار بود و موتورهاي کاوش عمومي عملکر بهتري داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به عملکرد بهتر موتورهاي کاوش عمومي در بازيابي تصاوير راديولوژي پيشنهاد مي شود جهت کسب نتايج بهتر در پژوهش ها به موتورهاي کاوش عمومي مراجعه شود.

© حقوق سایت محفوظ است