۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله مقايسه درمان فراشناختي، فلووکسامين و درمان ترکيبي در بهبود راهبردهاي کنترل فکر و نشانه هاي توقف در اختلال وسواسي-اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه درمان فراشناختي، فلووکسامين و درمان ترکيبي در بهبود راهبردهاي کنترل فکر و نشانه هاي توقف در اختلال وسواسي-اجباري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي کنترل فکر
مقاله نشانه هاي توقف
مقاله اختلال وسواسي-اجباري
مقاله درمان فراشناختي
مقاله فلووکسامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحيد محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان بهبود راهبردهاي کنترل فکر و نشانه هاي توقف آداب وسواسي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي-اجباري (OCD) با درمان فراشناختي در مقايسه با فلووکسامين و درمان ترکيبي فراشناختي با فلووکسامين بود.
روش: از ميان بيماران سرپايي مراجعه کننده به کلينيک هاي شهر تهران، ۲۱ بيمار مبتلا به OCD انتخاب شده، به طور تصادفي به يکي از سه گروه درماني فراشناختي، فلووکسامين (۵۰ تا ۳۰۰ ميلي گرم در روز) و ترکيبي اختصاص يافتند. هر سه گروه به مدت ۱۰ هفته مورد درمان قرار گرفتند. آزمودني ها پيش و پس از درمان، به پرسش نامه هاي کنترل فکر (TCQ) و نشانه هاي توقف (SSQ) پاسخ دادند. تجزيه و تحليل داده ها به کمک آزمون هاي آماري کروسکال واليس، Uمن ويتني و تحليل کوواريانس يک طرفه انجام شد.
يافته ها: درمان فراشناختي و ترکيبي در مقايسه با فلووکسامين منجر به بهبود راهبردهاي نگراني، خودتنبيهي، ارزيابي دوباره و نشانه هاي توقف شدند ((p<0.01. تفاوت معناداري ميان درمان هاي فراشناختي و ترکيبي وجود نداشت.
نتيجه گيري: درمان هاي فراشناختي و ترکيبي در بهبود راهبردهاي کنترل فکر و نشانه هاي توقف آداب وسواسي بيماران مبتلا به اختلال وسواسي-اجباري موثرتر از فلووکسامين (۳۰۰-۵۰ ميلي گرم در روز) هستند. افزودن دارو به درمان فراشناختي منجر به بهبود بيشتر بيماران نمي شود.

© حقوق سایت محفوظ است