۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله مقايسه حساسيت و ويژگي اولتراسونوگرافي و سي تي اسکن با ERCP در تشخيص سنگ هاي مجاري صفراوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه حساسيت و ويژگي اولتراسونوگرافي و سي تي اسکن با ERCP در تشخيص سنگ هاي مجاري صفراوي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي
مقاله سي تي اسکن
مقاله سنگ مجاري صفراوي
مقاله ERCP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ده تا پانزده درصد بيماران مبتلا به سنگ کيسه صفرا به طور همزمان دچار سنگ هاي مجاري صفراوي نيز هستند. اين مطالعه به منظور مقايسه حساسيت و ويژگي سونوگرافي و سي تي اسکن با ERCP (endoscopic retrograde cholangio pancreatography) در تشخيص سنگ هاي مجاري صفراوي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي روي ۱۳۵ بيمار مشکوک به ابتلاي سنگ مجاري صفراوي داوطلب ERCP انجام شد. سونوگرافي از کيسه و مجاري صفراوي و کبد، سي تي اسکن شکم با کنتراست خوراکي و وريدي و ERCP براي هر بيمار انجام گرديد. حساسيت و ويژگي سونوگرافي و سي تي اسکن تعيين و ميزان موفقيت ERCP درماني نيز محاسبه شد.
يافته ها: ۱۱۲ بيمار داراي سنگ مجاري صفراوي (ERCP مثبت) و ۲۳ بيمار بدون سنگ بودند. حساسيت و ويژگي سونوگرافي در تشخيص سنگ مجاري صفراوي به ترتيب ۷۲٫۳ و ۷۳٫۹ درصد و در مورد سي تي اسکن به ترتيب ۵۰٫۸ و ۹۱٫۳ درصد تعيين شد. ميزان موفقيت درماني  ERCPنيز ۷۶٫۹ درصد حاصل گرديد.
نتيجه گيري: سونوگرافي به عنوان يک موداليته ارزان، غيرتهاجمي و مفيد در اسکرين اوليه بيمار در مقايسه با سي تي اسکن و ERCP توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است