۱۳۹۵-۰۳-۰۴

مقاله مقايسه حافظه کاذب مبتلايان به اختلال استرس پس از ضربه بر اساس نوع درمان روان شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه حافظه کاذب مبتلايان به اختلال استرس پس از ضربه بر اساس نوع درمان روان شناختي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه کاذب
مقاله استرس پس از ضربه
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپور فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاريابي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حافظه کاذب در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه شيوع بيشتري دارد. اين حافظه مي تواند تحت تاثير گروه قرار گرفته و علايم بيماري را تشديد کند. روش هاي درماني پردازش مجدد و حساسيت زدايي از طريق حرکت چشم و بازگويي روانشناختي براي درمان اين بيماري به کار مي روند که موثر بودن آنها مورد بحث است.
روش: دو گروه از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (هر گروه ۷۳ نفر) که با روش هاي حساسيت زدايي و بازگويي روانشناختي تحت درمان قرار گرفته بودند و يک گروه مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه که تحت درماني قرار نگرفته بودند به عنوان گروه گواه به طور تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از آزمون حافظه کاذب روديگر و مک درموت ارزيابي و مقايسه شدند.
يافته ها: گروه حساسيت زدايي نسبت به گروه هاي گواه و بازگويي و گروه گواه نسبت به گروه بازگويي ميزان حافظه کاذب پايين تري داشتند (P<0.01). به علاوه مجذور اتا نشان داد که ۲۱ درصد واريانس تغييرات حافظه کاذب بر اساس نوع درمان قابل تبيين است.
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن حافظه کاذب در افرادي که با حساسيت زدايي تحت درمان قرار گرفته بودند، نسبت به گروه درمان بازگويي و گواه و تاثيرات منفي حافظه کاذب در تشديد علايم PTSD، روش حساسيت زدايي نسبت به بازگويي و عدم درمان برتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است