۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه تنوع زيستي گياهي جنگلكاري توسكاي ييلاقي (Alnus subcordata) با جنگكاري آميخته ون- پلت (Fraxinus coriariifolia -Acar insigne) در منطقه تنيان صومعه سرا گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تنوع زيستي گياهي جنگلكاري توسكاي ييلاقي (Alnus subcordata) با جنگكاري آميخته ون- پلت (Fraxinus coriariifolia -Acar insigne) در منطقه تنيان صومعه سرا گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي گياهي
مقاله جنگلكاري
مقاله شاخص شانون- وينر
مقاله تنيان صومعه‌سرا- گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شادرام سيما
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني معظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق مقايسه تنوع زيستي گياهي در جنگلكاري توسكاي ييلاقي با جنگلكاري آميخته ون-پلت بعد از گذشت ۱۳ سال از كاشت آنهاست. اين جنگلكاريها در كنار يكديگر و در ۸ كيلومتري غرب شهرستان صومعه سرا قرار دارد. بمنظور برداشت داده‌هاي صحرایي از روش آماربرداري تصادفي – سيستماتيك استفاده شد و مساحت قطعه نمونه بروش پلاتهاي آشيانه‌اي با توجه به منحني سطح – گونه بدست آمد و بترتيب ۱۷ و۱۸ قطعه نمونه از جنگلكاريهاي توسكاي ييلاقي و آميخته ون – پلت برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه نوع گونه هاي گياهي شناسایي و درصد پوشش آنها با توجه به معيار براون- بلانكه مشخص گرديد. براي آناليز تنوع زيستي از شاخص شانون – وينر،N1  مك آرتور و يكنواختي پيلو استفاده شد. نتايج نشان داد كه در جنگلكاريهاي توسكاي ييلاقي و آميخته ون- پلت تعداد گونه هاي علفي بترتيب برابر ۳۲ و۳۵ عدد است. تعداد گونه هاي چوبي (درختي و درختچه‌اي) در هر كدام از جنگلكاريها ۸ عدد بدست آمد. همچنين تنوع (شانون- وينر و N1)، يكنواختي و غنا در جنگلكاري آميخته ون – پلت بيشتر از جنگلكاري توسكاي ييلاقي بود. آزمون آماري نشان داد كه بين دو نوع جنگلكاري از نظر تنوع و يكنواختي اختلاف معني‌دار(P<0/0001) ، اما از نظر غنا اختلاف معني داري بين آنها وجود ندارد (P=0.315).

© حقوق سایت محفوظ است