۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه تطبيقي روند تحولات ارزشيابي آموزشي در غرب و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي روند تحولات ارزشيابي آموزشي در غرب و ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی آموزشی
مقاله ایران
مقاله طبقه بندی
مقاله مطالعه تطبیقی
مقاله غرب
مقاله تحول ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، هدف آن بوده است که با اتکا به ديدگاهي تطبيقي، پاسخي براي اين پرسش فراهم شود که ارزشيابي آموزشي، طي دو قرن گذشته چه وضعي داشته و چگونه تکوين يافته است. گر چه ترسيم چگونگي تکوين ارزشيابي آموزشي در ايران بر پايه تحليل منابع موجود به عمل آمده است؛ اما نظريه مدوس، استافل بيم و اسکريون (۱۹۸۸) در شناخت وضع ارزشيابي آموزشي در غرب، مبناي کار قرار گرفته است. تحليل تاريخي، مدوس، استافل بيم و اسکريون (۱۹۸۸) از تحول ارزشيابي آموزشي در غرب، آنان را به اين جمع بندي رسانده است که ارزشيابي آموزشي، شش دوره را تجربه کرده است و آنان اين دوره ها را با عناوين دوره هاي دگرگوني (۱۹۰۰-۱۸۰۰)، کارايي و آزمون (۱۹۳۰-۱۹۰۰)، تايلري (۱۹۴۵-۱۹۳۰)، معصوميت (۱۹۵۷-۱۹۴۶)، بسط (۱۹۷۲-۱۹۵۸) و حرفه اي شدن (۱۹۸۳-۱۹۷۳) طبقه بندي کرده اند.
در ايران نيز ارزشيابي آموزشي در تعامل با ساير جوامع بشري، طي همين دوره ها، تحول يافته؛ اما با آنچه در غرب گذشته، همساني ندارد. تحليل مدارک موجود نشان مي دهد که ارزشيابي آموزشي در ايران از ابتداي قرن نوزدهم ميلادي (۱۱۷۹) تاکنون، هفت دوره را گذرانده است و مي توان آنها را با عناوين دوره هاي بي نيازي (۱۲۷۹-۱۱۷۹)، آگاهي (۱۳۰۹-۱۲۸۰)، تلاش رسمي (۱۳۲۴-۱۳۱۰)، دشواري (۱۳۳۶-۱۳۲۵)، علاقمندي (۱۳۵۱-۱۳۳۷)، اقدام (۱۳۷۰-۱۳۵۲) و اميدواري (۱۳۷۱ تاکنون) معرفي کرد. شايان ذکر است که اين مرحله بندي به صورت تطبيقي صورت گرفته است و شک نيست که در يک نگاه تحليلي، گستره و نام دوره ها متفاوت خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است