۱۳۹۵-۰۳-۲۴

مقاله مقايسه تطبيقي اصطلاح زلف در اصطلاحنامه هاي عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي اصطلاح زلف در اصطلاحنامه هاي عرفاني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلف
مقاله اصطلاحنامه
مقاله استعاره
مقاله عرفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي نژاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرون مختلف، اديبان و سخنوران با بهره جستن از تفکر و انديشه هاي عرفان اسلامي، تحول و دگرگوني هايي در استعاره ها و تشبيهات به وجود آورده اند که باعث دگرگوني لفظ و معنا شده است، با تغيير و تحول استعاره ها و تشبيهات، معاني و مفاهيم از جنبه ظاهري و صورتگرايانه دور شد و زبان، توام با رمز و راز گرديد ؛ بنابراين بخش بزرگي از ميراث ادبي و فرهنگي ما در کتب عرفا به زبان رمزي و استعاري مندرج است که براي دست يابي به ژرفاي آن، بدون دريافت معاني رمزي و استعاري آن امکان پذير نيست. خصلت رمزي و استعاري بودن بسياري از اين اصطلاحات باعث گرديد که از قرن هفتم به بعد، برخي از اهل طريق و تحقيق در کتاب هاي خود به تعريف و توضيح آنها بپردازند، با بررسي و نظر در اين اصطلاح نامه ها که بعضي آن را فرهنگ اصطلاحات عرفاني ناميده اند، مشخص گرديد که توضيحات و تعاريف ارايه شده در اين فرهنگ ها بسيار مبهم و نامفهوم است و اکثر آنها بدون شاهد مثال ذکر گرديده است. در اين مقاله، نگارنده با انتخاب واژه زلف، به مقايسه تطبيقي آن در اصطلاحنامه هاي عرفاني مي پردازد و تفاوت و تشابه ديدگاه نويسندگان اين اصطلاح نامه ها را با شواهدي از شعرا و نويسندگان بنام ارايه مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است