۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله مقايسه تاثير تيوپنتال و پروپوفول بر فشار داخل چشمي طي القا بيهوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تيوپنتال و پروپوفول بر فشار داخل چشمي طي القا بيهوشي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار داخل چشمي
مقاله القا بيهوشي
مقاله تيوپنتال
مقاله پروپوفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصمدي ميرمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ممانعت از افزايش فشار داخل چشم و كاهش هر چه بيشتر آن طي عمل جراحي چشم، تاثير چشمگيري در موفقيت عمل جراحي دارد. بعضي از مراحل القا بيهوشي مانند لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري داخل ناي باعث افزايش فشار داخل چشمي مي‌شود كه پيامدهاي آن در آسيب‌هاي نافذ كره چشم خطرناك است. هدف اين پژوهش، مقايسه تغييرات فشار داخل چشمي طي القا بيهوشي در شرايط كاملا يكسان با استفاده از دو داروي تيوپنتال و پروپوفول، نيز بررسي دقيق اثرات آنها بر روي فشار داخل چشمي است تا بتوان دارويي كه بطور موثر فشار داخل چشمي را پايين آورده و مانع از افزايش آن به دنبال لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري داخل ناي مي‌شود را انتخاب كرد.
در اين پژوهش ۹۰ بيمار انتخاب شده و به‌صورت تصادفي به‌دو گروه تقسيم شدند. براي القا بيهوشي در يك گروه (گروه اول) تيوپنتال ۴mg/Kg و در گروه دوم پروپوفول ۲٫۵mg/Kg تجويز شد. فشار داخل چشمي در چهار مرحله قبل از القا بيهوشي، پس از القا بيهوشي، حين لارنگوسکوپي و پانزده ثانيه بعد از لوله گذاري موفق داخل تراشه اندازه گيري شد. در هر دو گروه قبل از القا بيهوشي سوفنتانيل ۰٫۱۵µg/Kg و بعد از القا بيهوشي آتراكوريوم ۰٫۷mg/Kg تجويز شد. فشار داخل چشمي در چهار مرحله قبل از القا ‌بيهوشي، پس از القا بيهوشي، حين لارنگوسكوپي و پانزده ثانيه بعد از لوله‌گذاري موفق داخل تراشه اندازه‌‌گيري شد. هر دو گروه بعد از القا بيهوشي، كاهش‌ معني‌داري در فشار داخل چشمي داشتند (P<0.01). كاهش فشار داخل چشمي در گروه ۲ به صورت معني‌داري بيشتر از گروه ۱ بود (P<0.01). لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري داخل ناي باعث افزايش معني‌داري در فشار داخل چشمي در گروه اول شد، ليكن در گروه دوم خير (P<0.01). فشار داخل چشمي گروه اول، ۱۵ ثانيه بعد از لوله‌گذاري داخل تراشه شروع به كاهش نمود. هيچ يك از بيماران دو گروه طي مدت مطالعه فشار داخل چشمي بالاتر از پايه نداشتند.
نتيجه آن كه پروپوفول باعث كاهش بيشتر فشار داخل چشمي نسبت به تيوپنتال مي‌شود و به صورت موثرتري مانع از افزايش فشار داخل چشمي بدنبال لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري داخل ناي مي‌شود.  

© حقوق سایت محفوظ است