۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مقايسه بيومتري سه جمعيت از جکوي انگشت خميده خزري Cyrtopodion caspium در بخش هاي شمالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه بيومتري سه جمعيت از جکوي انگشت خميده خزري Cyrtopodion caspium در بخش هاي شمالي ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقايسه بيومتري
مقاله Cyrtopodion caspium caspium
مقاله دشت مغان
مقاله دامغان
مقاله ساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيري افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جکوي انگشت خميده خزريCyrtopodion caspium  متعلق به خانوادهGekkonidae ، شب فعال بوده و زيستگاه اصلي آن در ايران در طول ناحيه گرگان در مازندران، از شمال و شرق خراسان تا جنوب سيستان و از غرب تا آذربايجان مي باشد. در اين مطالعه که در جمعيت هاي دشت مغان، دامغان و ساري انجام شد، ۴۸ نمونه در نيمه شب بطور دستي جمع آوري شد. اين مطالعه بر اساس صفات مورفومتريک و مريستيک زيرگونه Cyrtopodion caspium caspium صورت گرفت. نتايج نشان مي دهند که جمعيت مغان در شمال غرب ايران از جمعيت هاي ديگر آن در شمال شرق ايزوله شده است.

© حقوق سایت محفوظ است