۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مقايسه بروز رفلكس چشمي قلبي ضمن عمل جراحي استرابيسم در بزرگسالان و كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه بروز رفلكس چشمي قلبي ضمن عمل جراحي استرابيسم در بزرگسالان و كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفلكس چشمي قلبي
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله ديس ريتمي قلبي
مقاله استرابيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پريش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: افهمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رفلکس چشمي قلبي با براديکاردي و ساير آريتمي هاي قلبي مشخص مي گردد که با تحريک مکانيکي چشم ايجاد مي شوند. بنابراين در ضمن عمل جراحي استرابيسم به دفعات مکرر با آن مواجه مي شويم. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع و عوامل خطر آريتمي هاي قلبي در ضمن عمل جراحي استرابيسم در کودکان و بزرگسالان بود.
روش کار: در اين مطالعه تصادفي آينده نگر و دوسوکور، ۴۶ بيمار با کلاس (American Society of Anaesthesiology) ASA I و II تحت عمل جراحي استرابيسم با بيهوشي عمومي قرار گرفتند و به دو گروه کودکان زير ۱۲ سال و بالاي ۱۲ سال تقسيم شدند. تمامي بيماران متناسب با سن تحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيک، نوع عضله درگير، بروز آريتمي (نوع و تعداد دفعات بروز آن)، علت آريتمي و مهارت جراح (استاد –  دستيار) ثبت گرديد.
يافته ها: ۲۶ بيمار در گروه کودکان و ۲۰ نفر در گروه بزرگسالان قرار داشتند. در %۹۱ بيماران آريتمي ديده شد که ۲۵ نفر از گروه زير ۱۲ سال و ۱۷ نفر از گروه بالاي ۱۲ سال بودند )به ترتيب %۹۶٫۱۵ و (%۸۵٫ اختلاف معني داري از نظر ميزان آريتمي بين دو گروه وجود نداشت و از نظر ميانگين تعداد دفعات بروز آريتمي در دو گروه اختلاف معني داري بدست نيامد. اکثر آريتمي ها به علت کشش عضلات خارجي چشم ايجاد شد و کشش ملتحمه و فشار روي کروه چشم از علل بعدي بودند. تحريک عضله مستقيم داخلي مهمترين عامل آريتمي زا بود که در گروه کودکان ۱۳ مورد و در گروه بزرگسال ۱۲ مورد بود. براديکاردي و تاکيکاردي جزو آريتمي هاي شايع بودند ولي از نظر ميزان بروز اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: ميزان بروز آريتمي ها در ضمن عمل جراحي استرابيسم در هر دو گروه سني بسيار شايع بوده و با وجود اينکه اغلب به اختلال هموديناميک منجر نمي گردد ولي جهت تشخيص و درمان به موقع آن مونيتورينگ دقيق و مداوم بيمار و همکاري بين جراح و متخصص بيهوشي الزامي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است