۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه ارزش هيستروسالپنگو گرافي و هيستروسكوپي در تشخيص ضايعات داخل رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزش هيستروسالپنگو گرافي و هيستروسكوپي در تشخيص ضايعات داخل رحمي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستروسكپي-هيستروسالپنگو گرافي- ضايعات داخل رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع: براي مقايسه ارزش تشخيصي هيستروسكپي با هيستروسالپنگو گرافي در تشخيص اختلالات داخل رحمي،۵۰ بيمار كه توسط دوراديوگرافيست تحت هيستروسالپنگو گرافي قرار گرفته بودند در ادامه براي بررسي مقايسه اي هيستروسكپي با هيستروسالپنگو گرافي مقايسه و مورد ارزيابي قرار گرفتند.
متد: از ۵۰ بيمار مبتلا به ناباروري و يا سقط‌هاي راجعه كه به مركز ناباروري منتصريه مراجعه كرده بودند تقاضاي هيستروسالپنگو گرافي (HSG) بعمل آمد(در دو مركز و توسط دو پزشك متخصص راديولژي).بيماران براساس تفسير HSG بدو گروه تقسيم شدند گروه I بيماران با HSG نرمال وII گروه بيماران با HSG غير طبيعي(وجود فيبروم- پوليپ ياسپتوم يا حباب هوا در حفره رحم براساس گزارش راديولوژيست)و سپس هر ۵۰ بيمار تحت عمل هيستروسكپي قرار گرفتند.
نتايج: ميزان حساسيت HSG نسبت به هيستروسكپي ۸۰% ،اختصاصي بودن آن ۲۷% و ارزش پيشگويي كننده مثبت ۴۲ % و ارزش پيشگويي كننده منفي ۶۷% محاسبه شد.از ۳۸ مورد HSG غيرطبيعي،انجام هيستروسكپي ۱۶ مورد يافته هاي غيرعادي را نشان داد و ۲۲ مورد حفره رحمي طبيعي داشتند و ۲۰ مورد مسائل غيرطبيعي از اين ۱۶ مورد غيرطبيعي در HSG ، مورد يافته‌ها با هيستروسكپي مشابه بود.
نتيجه‌گيري: HSG يك روش اختصاصي ولي غيرحساس در پيشگويي و تشخيص ضايعات داخل رحمي در بيماران ما بوده است.برعكس هيستروسكپي روشي سريع و بي خطر است كه باديد مستقيم اختلالات داخل رحمي را بررسي مي كند با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق و حساسيت پائين HSG در تشخيص ضايعات غيرطبيعي رحم و ميزان مثبت كاذب بالاي آن،عقيده ما اين است كه هيستروسكپي مي تواند به عنوان اولين قدم در تشخيص پاتولوژيهاي داخل رحمي بكار رود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است