۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه اثر دو فركانس ۱۵ و ۷۵ هرتز جريان هاي ولتاژ بالا بر روي جريان خون موضعي اندام فوقاني افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر دو فركانس ۱۵ و ۷۵ هرتز جريان هاي ولتاژ بالا بر روي جريان خون موضعي اندام فوقاني افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان خون موضعي،‌ درجه حرارت پوست
مقاله فركانس ۱۵ هرتز
مقاله ‌فركانس ۷۵ هرتز
مقاله جريان ولتاژ بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع اله طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري شوشتري سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه   و  هدف: افزايش گردش خون محيطي و بافتي يكي از اهداف درماني در كلينيك هاي فيزيوتراپي محسوب مي شود و اخيرا نيز با استفاده از تحريك الكتريكي به اين هدف نايل مي شدند. اين تحقيق به منظور مقايسه تاثير دو فركانس مختلف (۱۵ و ۷۵ هرتز) از جريان هاي ولتاژ بالا بر روي گردش خون موضعي اندام فوقاني افراد سالم انجام شده است.
مواد  و روش ها: در اين مطالعه بر روي ۳۰ نفر (۱۳نفر مرد و ۱۷نفر زن) از افرد با سن ۳۳-۲۱ سال، با ميانگين ۳٫۵±۲۴٫۶ داشتند، انجام شد. تحريك الكتريكي با ولتاژ بالا در سطح حسي در ناحيه گردن، حوالي مهره C7 اعمال شده و تغييرات درجه حرارت پوست قبل، حين و بعد از تحريك الكتريكي ثبت گرديد. سپس داده ها با استفاده از آزمون F، آزمونهاي چندگانه Duncan و آزمون دقيق Fisher مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بعد از برقراري جريان ولتاژ بالا (۳۴۰ ولت) افزايش درجه حرارت پوست در هر دو فركانس (۷۵ و ۱۵ هرتز) مشاهده گرديد. در مقايسه بين دو فركانس افزايش درجه حرارت پوست در فركانس ۷۵ هرتز نسبت به فركانس ۱۵ هرتز ۰٫۳°c بيشتر بوده كه البته اين از لحاظ آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه استفاده از جريان ولتاژ بالا(۳۴۰ ولت) با هر دو فركانس (۱۵ و ۷۵ هرتز) موجب اتساع ديواره عروق و افزايش گردش خون شده، كه اين افزايش سبب بالارفتن درجه حرارت پوست شده است.

© حقوق سایت محفوظ است