۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله مقايسه اثر آرام بخشي كتامين و پرومتازين خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي در جراحي هاي سرپايي كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۲ در مجله تحقيقات پزشكي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر آرام بخشي كتامين و پرومتازين خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي در جراحي هاي سرپايي كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله كودكان
مقاله آرام بخشي
مقاله جراحي
مقاله كتامين
مقاله پرومتازين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارق شجاع الحق
جناب آقای / سرکار خانم: پايدار احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعمال جراحي با ايجاد اضطراب و بي قراري در بيماران همراه است، که اين موضوع، در کودکان، به هنگام جداسازي آنها از پدر و مادر و انتقال آنها به اتاق عمل قابل مشاهده است. تاکنون، روش هايي گوناگون مانند تجويز داروهاي آرام بخش تزريقي يا غيرتزريقي و ديدار بيماران پيش از هوشبري براي پيشگيري و يا کاهش اين اضطراب و نا آرامي به کار رفته است. در اين پژوهش اثر دو داروي کتامين و پرومتازين خوراکي در ايجاد آرامش پيش از عمل کودکان بررسي شده است.
روش کار: شمار ۱۰۰ کودک ۲ تا ۱۰ ساله، در گروه يک يا دو رده بندي انجمن متخصصان هوشبري امريکا، که براي جراحي هاي انتخابي و سرپايي بر روي اندامها و بخش هاي پاييني شکم، به بيمارستان نمازي شيراز معرفي شده بودند، به شيوه اي تصادفي برگزيده شده و در دو گروه ۵۰ نفري قرار داده شدند. يک ساعت پيش از انتقال بيماران به اتاق عمل، به يک گروه کتامين حل شده در دکستروز پنج درصدي با اندازه ي ۱۰ ميلي گرم براي هر کيلوگرم وزن بدن و به گروه ديگر، شربت پرومتازين، با اندازه  چهار ميلي گرم براي هر کيلوگرم وزن بدن خورانده شد و سپس، واکنش کودکان، به هنگام جداسازي از پدر و مادر و در زمان وارد کردن سوزن به سياهرگ هاي ناحيه ي پشت دست، ارزيابي شد.
يافته ها: واکنش
۷۲ درصد کودکان گروه کتامين در اندازه خفيف، ۲۰ درصد متوسط و هشت درصد شديد ارزيابي شد، که شدت اين واکنش ها، در گروه پرومتازين، به ترتيب ۴۴ درصد، ۴۰ درصد و ۱۶ درصد بود. نتيجه: واکاوي يافته هاي بالا نشان داد، که هم کتامين و هم پرومتازين، توانايي ايجاد آرامش پيش از عمل در کودکان را دارند، اما کتامين، نسبت به پرومتازين،موثرتر است (p<0.05).

© حقوق سایت محفوظ است