۱۳۹۶-۰۶-۲۹

مقاله مقايسه اثربخشي و ايمني كليندامايسين و مترونيدازول خوراكي در درمان واژينوز باكتريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي و ايمني كليندامايسين و مترونيدازول خوراكي در درمان واژينوز باكتريايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باكتريايي
مقاله مترونيدازول
مقاله كليندامايسين
مقاله گاردنرلا واژيناليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي ركسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: واژينوز باكتريايي يكي از شايعترين عفونتهاي زنان است. آنتي بيوتيك هاي مختلفي براي درمان اين عفونت ها مورد استفاده قرار گرفته اند. هر چند مترونيدازول به عنوان موثرترين دارو پيشنهاد شده اما هيچ آنتي بيوتيكي در درمان و پيشگيري از بيماري به طور كامل موثر نبوده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثربخشي و ايمني كليندامايسين و مترونيدازول خوراكي در درمان واژينوز باكتريايي است.
روش بررسي: در اين مطالعه تعداد ۶۰ زن ۱۶ سال و مسن تر كه واژينوز باكتريايي شان از طريق “ملاك هاي تشخيصي آمسل” و رنگ آميزي گرم تشخيص داده شده بود، با روش “كارآزمايي باليني دوسوكور” به صورت تصادفي تحت درمان با كليندامايسين خوراكي ۳۰۰ mg) دوبار در روز براي ۷ روز) يا مترونيدازول خوراكي ۵۰۰ mg) دوبار در روز براي ۷ روز( قرار گرفتند. بيماراني كه همزمان دچارعفونت قارچي يا تريکومونايي نيز بودند، از مطالعه خارج شدند. جهت بررسي ميزان بهبود، كليه معاينات و آزمايش ها ۷ الي ۱۴ روز بعد از درمان تكرار شدند و همچنين علايم واژينال، شكايات و عوارض جانبي داروها مورد توجه قرار گرفتند.
يافته ها: هيچ گونه اختلاف معني دار آماري مابين ميزان بهبود در مصرف كنندگان كليندامايسين خوراكي (%۹۳٫۳) و مترونيدازول خوراكي (%۸۶٫۶) مشاهده نشد(p>0.05) . واكنشهاي نامطلوب در هر دو گروه قابل اغماض بود. چهار بيمار كه كليندامايسين خوراكي دريافت كرده بودند، دچار اسهال غيرخوني شدند و در چهار بيمار نيز كه مترونيدازول خوراكي دريافت كرده بودند، واژينوز كانديديايي علامت دار پيشرفت كرد.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه كليندامايسين خوراكي جايگزين مناسبي براي مترونيدازول خوراكي در درمان واژينوز باكتريايي زنان به شمار مي رود.

© حقوق سایت محفوظ است