۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مقايسه اثرات نيفيديپين و سولفات منيزيم در پيشگيري از زايمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در فيض از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات نيفيديپين و سولفات منيزيم در پيشگيري از زايمان زودرس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله نيفيديپين
مقاله سولفات منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرشي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مازوچي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالاي زايمان زودرس و عوارض شناخته شده آن و وجود گزارشهايي كه تاثير مثبت نيفيديپين و سولفات منيزيم را در پيش گيري از زايمان زودرس مطرح نموده اند و با توجه به تفاوتي كه در قيمت و نحوه مصرف اين دو دارو وجود دارد و به منظور مقايسه اثرات درماني نيفيديپين و سولفات منيزيم در پيش گيري از زايمان زودرس اين تحقيق بر روي مراجعه كنندگان زايشگاه شبيه خواني كاشان طي سالهاي ۷۹-۱۳۷۷ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) بر روي بيماران با حاملگي بين ۳۷-۲۰ هفته و مبتلا به انقباضات رحمي بستري در زايشگاه شبيه خواني كاشان پس از حذف متغيرهاي مخدوش كننده صورت پذيرفت. بيماران بطور تصادفي به ۲ گروه تقسيم شده، گروه مورد تحت درمان با نيفيديپين و گروه شاهد تحت درمان با سولفات منيزيم قرار گرفتند. ضربان قلب جنين، فشار خون مادر و عوارض مادري حين درمان ثبت مي گرديد. در صورت موفقيت درماني و ترخيص بيماران، پي گيري بيماران هنگام مراجعه جهت زايمان صورت مي گرفت كه وزن هنگام تولد، آپگار دقيقه پنجم، تعداد زايمان نوزادان بستري شده و مدت بستري آنان ثبت گرديده و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: به لحاظ سن مادر، سن حاملگي، پاريتي مشابه بودند. ميزان تاخير زايماني در گروه نيفيديپين ۳۱٫۷۲±۲۴ روز و در گروه سولفات منيزيم ۴۲±۲۸٫۹ بود. در گروه نيفيديپين ۷ نوزاد (۲۸ درصد) با ميانگين ۶٫۸۵ روز و در گروه سولفات منيزيم ۵ نوزاد (۲۰ درصد) با ميانگين ۷٫۶ روز در بخش مراقبت ويژه نوزادان (NIGU) بستري شدند. ميانگين وزن اختلافات فوق از نظر آماري معني دار نبود. در هيچ كدام يك از گروه ها دارو واقع نشد ولي ميزان شكايات گروه سولفات منيزيم ۱۰۰ درصد و گروه نيفيديپين ۴۰ درصد بود (P<0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به مشابه بودن تاثير داروها در تاخير زايماني و ميانگين وزن هنگام تولد در هر دو گروه و بالاتر بودن عوارض دارو در گروه سولفات منيزيم و هزينه كمتر و نحوه تجويز آسانتر نيفيديپين، استفاده از اين دارو در پيش گيري از زايمان زودرس منطقي به نظر مي رسد. در ضمن تحقيقات مشابه توصيه مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است