۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مقايسه اثرات ايپراتروپيوم برومايد و بكلومتازون در درمان نگهدارنده آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات ايپراتروپيوم برومايد و بكلومتازون در درمان نگهدارنده آسم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله ايپراتروپيوم برومايد
مقاله بكلومتازون
مقاله تست عملكرد ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني خضراله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نياشيرواني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوسي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاكنون درمان قاطع و جامعي براي بيماران آسم ارائه نشده است. جهت درمان نگهدارنده و طولاني مدت آسم بايستي دارويي انتخاب شود كه حداقل عوارض را با اثربخشي بالا داشته باشد. ايپراتروپيوم برومايد در درمان كمكي آسم استفاده شده و داراي عوارض كمي مي باشد. در اين مطالعه اثرات ايپراتروپيوم برومايد و بكلومتازون در درمان نگهدارنده آسم بعنوان داروي اصلي مقايسه شده است.
مواد و روشها: تعداد ۶۰ بيمار مبتلا به آسم براساس علائم كلينيكي و پاراكلينيكي، تست عملكرد ريه با تست برونكوديلاتور بصورت تصادفي انتخاب و در دو گروه مجزا به مدت دو هفته تحت درمان قرار گرفتند. (گروه اول ۱۲۰ µgr/day ايپراتروپيوم برومايد، گروه دوم ۳۰۰ µgr/day بكلومتازون). پس از دو هفته، نتايج درمان در آنها با معاينات و اسپيرومتري اوليه مقايسه شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان مي دهد كه ايپراتروپيوم برومايد در ۸۳% و بكلومتازون در۷۰% بيماران باعث بهبودي كلينيكي شده است كه اين اختلاف معني دار نمي باشد درحاليكه اگر مبناي پاسخ را تست عملكرد ريه در نظر بگيريم ايپراتروپيوم در ۵۰% و بكلومتازون در ۱۰% بيماران باعث بهبودي واضح در نتايج اسپيرومتري مي شود(p<0.05) .
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه ايپراتروپيوم برومايد در مقايسه با بكلومتازون اثرات واضحتري در جهت بهبود عملكرد ريه بخصوص از نظر تست عملكرد ريه دارد درحاليكه اين نتايج از نظر كلينيكي كمتر مشهود مي باشد. البته جهت اظهار نظر دقيق، تحقيقات در ابعاد وسيعتري لازم است.

© حقوق سایت محفوظ است