۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مقايسه آثار يك جلسه تمرين شديد در محيط هاي معمولي و گرم بر غلظت هاي ايمونوگلوبولين A و كورتيزول بزاقي در دوندگان استقامت مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه آثار يك جلسه تمرين شديد در محيط هاي معمولي و گرم بر غلظت هاي ايمونوگلوبولين A و كورتيزول بزاقي در دوندگان استقامت مرد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين شديد
مقاله محيط گرم
مقاله محيط معمولي
مقاله IgA بزاقي
مقاله كورتيزول بزاقي
مقاله دوندگان استقامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتراني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كاردر غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منظور تعيين اثر يک جلسه تمرين شديد تناوبي در محيطهاي معمولي و گرم بر غلظتهاي IgA و کورتيزول بزاقي، در دوندگان استقامت مرد انجام شد.آزمودنيهاي پژوهش را هشت مرد دونده استقامت دانشجو از دانشگاههاي تهران و تربيت معلم، با ميانگين سني ۱٫۴۱  22.5 ±سال، ميانگين وزن ۴٫۱۸ ۶۸٫۴۸± کيلوگرم، ميانگين قد ۷٫۰۴  174.37±سانتي متر، ميانگين درصد چربي ۱٫۴۲ ۵٫۵۵± و رکورد دوي ۸۰۰ متر ۶٫۷۸ ۱۲۹٫۳۷± ثانيه تشکيل دادند. دوندگان پنج بار، مسافت ۸۰۰ متر را با ۸۰ درصد بهترين رکورد در دوي ۸۰۰ متر و با فاصله استراحتي ۱٫۵ برابر زمان دويدن روي نوار گردان، يک بار در محيط معمولي (حرارت ۲۰ درجه سانتي گراد و رطوبت ۳۰ درصد) و بار ديگر در محيط گرم (حرارت ۳۰ درجه سانتي گراد و رطوبت ۳۰ درصد) دويدند. نمونه هاي بزاقي آزمودنيها در سه مرحله قبل از تمرين، بلافاصله پس از تمرين و دو ساعت پس از تمرين به صورت تحريک نشده جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد: يک جلسه تمرين شديد در محيطهاي معمولي و گرم، تفاوت معناداري را در سطوح غلظت IgA بزاقي (P>0.05) و کورتيزول بزاقي (P>0.05) در دوندگان استقامت مرد موجب نشده است. همچنين، همبستگي معناداري بين غلظتهاي IgA و کورتيزول بزاقي دوندگان استقامت بلافاصله و دو ساعت پس از يک جلسه تمرين شديد در محيطهاي معمولي و گرم مشاهده نشد (P>0.05).

© حقوق سایت محفوظ است