۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مقايسه‌ تركيب‌ آمالگام‌ سينالوكس‌ با استاندارد ADA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه‌ تركيب‌ آمالگام‌ سينالوكس‌ با استاندارد ADA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمالگام سينالوكس
مقاله آمالگام سينالوي
مقاله مس
مقاله ADA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل ‌‌پور فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمالگام دنداني يكي از قديمي ترين مواد ترميمي در دندانپزشكي است كه از زمان معرفي تاكنون تغييرات زيادي در تركيبات آن به منظور بهبود كيفيت انجام شده است. يكي از عناصر اصلي آمالگام، مس مي باشد. طبقه بندي امروزي آمالگام ها نيز بر اساس همين عنصر انجام شده است. آمالگام ها به دو گروه با مس بالا و با مس پايين تقسيم بندي شده اند. ادعا شده است آمالگام سينالوكس (محصول شركت شهيد فقيهي) جزو آمالگام هاي كروي با مس بالا و فاقد عنصر روي و فاز گامادو مي باشد. هدف از اين تحقيق پي بردن به نوع و درصد اجزاي تشكيل دهنده آن و آناليز، توسط راكتور هسته اي بود. محصولات كارخانه در دو زمان مختلف از نظر اجزاي تركيبي با هم و با درصدهاي داده شده از طرف كارخانه و دو نوع آمالگام استاندارد سيبرالوي (Sybralloy) و تايتن (Tytin) مورد مقايسه قرار گرفتند. در اين بررسي سه كپسول يكسان آمالگام سينالوكس، توليدشده در تاريخهاي متفاوت، انتخاب شدند و سپس پودر داخل كپسول خارج و در بسته هاي پلاستيكي آب بندي گرديد. سه بسته داخل راكتور مينياتوري قرار گرفتند و به مدت ۱۰ روز به آنها پرتوهاي راديواكتيو تابانده شد. بعد از اين زمان عناصر موجود در آمالگام فعال (Active) و به راديوايزوتوپ هاي همان عنصر تبديل شدند و از خود پرتو ساطع كردند؛ سپس سيستم اسپكترومتر گاما اين پرتوها را جمع آوري و به نرم افزار Span منتقل كرد. اين نرم افزار به كمك استانداردهاي مرجع و شدت و طول موج اشعه دريافتي، نوع و درصد عناصر موجود در آمالگام را مشخص مي كند. نتايج نشان داد كه آمالگام سينالوكس از نظر درصد و نوع عناصر تشكيل دهنده با يكديگر و با درصدهاي داده شده از طرف كارخانه يكسان است و در اين خصوص تفاوت معني داري مشاهده نشد؛ همچنين آمالگام سينالوكس از نظر درصد عناصر تشكيل دهنده با آمالگام استاندارد سيبرالوي تفاوت معني داري را نشان نداد؛ اما در مقايسه با آمالگام استاندارد تايتن، بين اين دو آمالگام در دو عنصر تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.

© حقوق سایت محفوظ است