۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مقاومت به خشكي و رابطه آن با عملكرد، سطح برگ و سرعت رشد در مرحله زايشي تعدادي از ژنوتيپ هاي گندم نان با زمينه متفاوت به نژادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مقاومت به خشكي و رابطه آن با عملكرد، سطح برگ و سرعت رشد در مرحله زايشي تعدادي از ژنوتيپ هاي گندم نان با زمينه متفاوت به نژادي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله مقاومت به خشكي
مقاله تنش رطوبتي
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله سرعت رشد گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی مقاومت به خشکی و رابطه آن با برخی کمیت های رشد در تیپ های مختلف گندم زراعی یک آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (رژیم رطوبتی به عنوان کرت اصلی و ژنوتیپ ها به عنوان کرت فرعی) با چهار تکرار اجرا شد. تنش خشکی از اواخر مرحله ساقه روی شروع شد. ارقام آزادی و قدس و پس از آن روشن بالاترین و توده های مورد بررسی پایین ترین عملکرد و شاخص برداشت را در هر دو شرایط شاهد و تنش دارا بودند. براساس شاخص های مقاومت، ارقام اصلاح شده داخلی و خارجی را نسبت به ارقام اصلاح شده داخلی و توده ها از لحاظ عملکرد و شاخص برداشت نمایان کرد. تنش خشکی موجب کاهش معنی دار سطح برگ و سرعت رشد گیاه گردید و ژنوتیپ ها نیز از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان دادند. در مورد سطح برگ ژنوتیپ ها و رژیم های رطوبتی اثر متقابل نشان دادند ولی رابطه این صفت با عملکرد و مقاومت به خشکی بسته به ژنوتیپ متفاوت به نظر رسید.

© حقوق سایت محفوظ است