۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله مفهوم فرهنگ از نظر کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مفهوم فرهنگ از نظر کانت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ مهارت
مقاله فرهنگ انتظام
مقاله آزادي
مقاله اخلاق
مقاله غايت مندي
مقاله غايت نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانت واژه فرهنگ را هم در معناي فرهنگ مهارت در تاسيس جامعه مدني و فدراسيون جهاني و هم در معناي فرهنگ انضباط و کنترل اميال جهت تحقق غايات متعالي اخلاق بکار گرفته است. وي به منظور تبيين هر دو معناي فوق، تلقيي غايت مندانه از طبيعت ارائه داده است که طي آن، انسان به عنوان غايت نهايي طبيعت، از اين همراهي به منظور تاسيس حکومت و حصول آزادي معقول سود مي جويد. با اين حال، وي فرهنگ را در معناي مهارت مقدمه و شرط ذهني حصول فرهنگ انتظام معرفي کرده و انسان را در معناي فاعل اخلاق و به مثابه يک موجود معقول غايت نهايي طبيعت، خلقت و اخلاق دانسته است. بنابراين فرهنگ، انتظام را به عنوان عالي ترين نمود عقلانيت تبيين کرده است. اين نوشتار درصدد است اين معنا از فرهنگ را در تلقي کانت تحليل و بررسي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است