۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله مفهوم شناسي فرهنگ سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مفهوم شناسي فرهنگ سازماني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله سازمان
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مفهوم فرهنگ
مقاله فرهنگ سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگريان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ سازماني، الگويي مشترک و نسبتا پايدار از ارزش ها، باورها، و اعتقادات اساسي در يک سازمان است بنابراين مي توان گفت انجام هر گونه تغيير و تحول بنيادي در سازمان تنها از طريق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذير مي باشد. هدف ازتبيين فرهنگ سازماني شناساندن آن به افراد سازمان و ايجاد راه کارهاي مناسب براي حل مشکلات درون و برون سازمان مي باشد. لذا دراين مقاله به مفهوم شناسي فرهنگ سازماني پرداخته شده است و فرهنگ از ديدگاه هاي مختلف تعريف و به ابعاد، انواع، ويژگي ها، سطوح و نقشي که فرهنگ در سازمان ايفا مي کند و آثاري که فرهنگ در سازمان مي تواند داشته باشد پرداخته شده است. در اين مقاله با نگاه مثبت بر فرهنگ سازماني، آن مفهومي از فرهنگ مد نظر مي باشد که سازمان ها در پي تثبيت آن هستند، و در قالب مکتوب و نانوشته به دنبال آن مي باشند. اين مقاله در پرداخت به روش پيمايشي و مطالعه کتابخانه اي انجام گرفته و ابزار گرد آوري آن فيش برداري مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است