۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله معناي نبوت نزد ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در حكمت سينوي (مشكوه النور) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: معناي نبوت نزد ابن سينا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نبوت
مقاله رسالت
مقاله وحي
مقاله ابن سينا
مقاله عقل قدسي
مقاله متخيله
مقاله قواي محركه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نراقي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: محقق داماد سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فلسفه اسلامي نبوت و رسالت با دو اصل عقل و خيال تبيين مي شود. ابن سينا نبوت را داراي سه مرتبه دانسته است. نخستين مرتبه، مختص كمال عقل قدسي و قوه عقل نظري است. مرتبه دوم مختص به كمال متخيله و در نهايت هم نبوت مختص به انفعالات خاص جسماني و قواي محركه است. وي كمال متخيله را براي تحقق نبوت كافي مي داند. اهميت دادن به متخيله در تبيين معناي نبوت مي تواند راه را براي وارد شدن تخيلات شخصي نبي به حوزه وحي و دريافت و انتقال آن به ديگران بگشايد. اما در فلسفه شيخ الرييس متخيله هر چه قوي تر باشد، مي تواند دريافت هاي خود را دقيق تر و البته با جزئيات بيشتر حكايت نمايد. از طرفي اگر چون ابن سينا قوت قواي محركه را مرتبه اي ديگر از نبوت بدانيم، راه را براي اين خرده گشوده ايم كه هر كس به كمال متخيله يا قوت محركه برسد، به نبوت رسيده است. در حالي كه ابن سينا دريافت وحي از عقل فعال را از طريق عقل قدسي، انتقال آن به ديگران را با حكايت هاي دقيق متخيله قوي و اظهار معجزات را با قوه محركه مي داند. تمامي قواي نفساني در كمال قوت خود خادمان قوه ناطقه اند. بدين ترتيب ابن سينا نشان مي دهد كمال متخيله و قواي محركه نبي با همراهي قوت عقل مرتبه اي از نبوت را مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است